Bristen på sjuksköterskor i Sörmland har lett till färre vårdplatser

Bristen på sjuksköterskor i Sörmland har lett till färre vårdplatser
Ulla Jordán tror att det är de låga lönerna som gör det svårt att behålla sjuksköterskorna på sjukhusen i Sörmland.

Bristen på sjuksköterskor har gjort att landstinget Sörmland den senaste tiden har fått stänga 28 vårdplatser. Enligt Vårdförbundet är det de dåliga lönerna som gör att sjuksköterskorna flyr från sjukhusen.

– Redan för två år sedan var vi tydliga med att lönestrukturen är ohållbar och måste rättas till. Nu är bristen på sjuksköterskor så stor att vi har sagt att de måste stänga sängplatser för att klara patientsäkerheten. Och det har de gjort, men det har i sin tur lett till ett stort tryck på akuten, berättar Ulla Jordan, Vårdförbundets ordförande i Södermanland.

Landstinget ”kapacitetsanpassade” sin verksamhet för två år sedan, det vill säga skar ner tio procent. Då minskade antalet sjuksköterskor. Men sedan dess har sjuksköterskebristen skenat så man nu har fått stänga ytterligare 28 vårdplatser.

Både Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset i Nyköping saknar sjuksköterskor. Bara i Nyköping finns det i dag 20 obesatta vikariat.

Med förhoppningen om att kunna öppna vårdplatserna igen i mars söker landstinget nu 19 nya sjuksköteterskor. Men Vårdförbundet tror att med det löneläge som råder i Sörmland kommer de att bli svåra att hitta. Förbundet anser att det är just lönestrukturen som gör att landstinget inte klarar av vare sig att behålla sjuksköterskorna eller rekrytera nya.

–Vi har flera bra lokala kollektivavtal rörande arbetstiden men uppenbarligen behöver löneläget förändras för att landstinget ska behålla och rekrytera sjuksköterskor, säger Ulla Jordan.

Landstinget har påbörjat ett förbättringsarbete. Till exempel har man gått Vårdförbundet till mötes när det gäller utbildning. Utbildningsbidraget har höjts och man har startat en magisterutbildning för sjuksköterskor på vårdplatsenheten. Det är där de nyexaminerade sjuksköterskorna oftast börjar. Men hittills har bristen på utvecklingsmöjligheter gjort att de inte stannar kvar.

– Det har landstinget gjort bra, men det vill till att sjuksköterskorna får ett lönepåslag också när de är klara med sin magisterexamen. Så att de ser vitsen med utbildning. Jag tror det avgörande är att ändra lönestrukturen, vi ligger alldeles för nära kommunals grupper, säger Ulla Jordan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida