Få söker sommarjobb vid Skånes universitetssjukhus

Få söker sommarjobb vid Skånes universitetssjukhus
Skånes universitetssjukhus i Lund (bilden) och Malmö behöver 400 sommarvikarier. Men rekryteringen går trögt.

Skånes universitetssjukhus har stora problem med att få ihop sommarbemanningen. Av 450 tjänster har hittills endast 150 anställts. Låg ingångslön, dålig arbetsmiljö och för korta vikariat gör att många nyutexaminerade går till kommunerna eller åker till Norge.

Anita Andersson, chef på enheten för kompetensförsörjning vid Skånes universitetssjukhus, Sus, medger att det är en stor brist på arbetskraft inför sommaren. Av de 450 vikarier som behövs har endast 150 anställts. Ytterligare 100 personer finns i rekryteringsverktyget och väntar på att få komma på intervju. Minst 200 sökande saknas alltså.

Konkurrens från Norge

Enligt Vårdförbundet är det bland annat låg ingångslön, dålig arbetsmiljö och för korta vikariat som gör att nyutexaminerade hellre söker sig till kommunerna eller åker till Norge för att jobba.

Anita Andersson menar att sjukvården har förändrats mycket under årens gång. Befolkningen blir allt äldre vilket betyder att kommunerna har ett ökat behov av utbildade sjuksköterskor. På samma sätt gör längre öppettider för exempelvis vårdcentraler att personalbehoven ökar. Allt fler aktörer slåss alltså om de utbildade sjuksköterskorna, som det just nu finns en uppenbar brist på i Skåne.

Tufft sparbeting

– Samtidigt har vi ett tufft sparbeting som gör att vi inte har kunnat ge fast anställning i den utsträckning vi önskat. Det sänder givetvis vissa signaler. Men vi måste få en balans i budgeten.

Anita Andersson berättar att man redan nu börjat titta på olika åtgärder för att få till sommarbemanningen. Exakt vad det är kan hon inte säga men ett första steg är att försöka rekrytera arbetskraft från Danmark, där det just nu finns många arbetslösa sjuksköterskor.

Nu pågår ju ett löneuppror. Är det ett alternativ att höja ingångslönerna?

– Rent ekonomiskt så är det inte ett alternativ. Vi kan inte använda pengar som inte finns. Vi har i princip bedrivit vård på krita den senaste tiden, säger Anita Andersson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida