I Jönköping lämnas dementa ensamma på natten

I Jönköping lämnas dementa ensamma på natten
Ivo riktar hård kritik mot två äldreboenden i Jönköping. Dementa lämnas ensamma på natten och kan inte öppna dörrarna själva. Arkivbild: Mostphotos

Kommunen hotas med miljonvite.

30 januari 2015

– Det är helt oacceptabelt att man har en planerad bemanning som gör att personer med demens lämnas ensamma under långa stunder, säger Birgitta Hagström, chef för Inspektionen för vård och omsorgs, Ivos, avdelning sydöst.

Äldreboendena Hammargården och Rosengården i Jönköping har i flera omgångar granskats av Ivo. Bland annat har myndigheten upptäckt att nattpersonalen flera gånger varje natt lämnar äldre dementa ensamma i upp till två timmar. Det finns inte tillräckligt med personal för att alla enheter ska kunna vara bemannade samtidigt.

Bedömer dem som frihetsberövade

Dörrarna är låsta på ett sätt som gör att alla inte kan ta sig ut på egen hand. I och med att personal inte alltid finns på plats anser Ivo att de boende i praktiken hålls inlåsta, vilket strider mot frivillighetsprincipen i socialtjänstlagen.

Ivo har träffat äldrenämnden i kommunen, men tycker sig inte ha fått några signaler som tyder på att man är villig att öka bemanningen.

Med hot om vite på en miljon kronor har Ivo nu beslutat att kommunen måste ha rättat till missförhållandena senast den 1 juni i år.

Bedömer olika

Chefen för äldreomsorgen i Jönköping, Ingeborg Esping, är förvånad över beslutet.

– Uppenbarligen är Ivo inte nöjd med de svar de tidigare fått från oss. Men självklart tar vi synpunkterna på fullaste allvar. Vi ska nu titta på vilka åtgärder vi behöver vidta, säger hon.

Men ni måste väl själva ha varit medvetna om att det ibland saknas nattpersonal hos de boende?

– Vi delar inte Ivos bedömning. Man kan se hela huset som en enhet, eller som Ivo gör, se varje våningsplan som en enhet. Men vi har full respekt för beslutet och kommer att vidta de åtgärder som behövs för att inte vitet ska utlösas, säger Ingeborg Esping.

Inte ensamma

I september 2010 blev Öjagårdens demensboende i Piteå kommun uppmärksammat i medierna sedan SVT:s program Uppdrag Granskning visat att patienterna lämnades ensamma på natten. En nationell inspektion på demensboenden och särskilda boenden som gjordes av Socialstyrelsen visade att Piteå inte var något undantagsfall, utan att det tvärtom är ganska vanligt att bemanningen, och inte de äldres behov, styr vilken vård de äldre får.

Sedan dess har Socialstyrelsen lagt fram två förslag på hur bemanningen skulle kunna regleras. I båda fallen har kommunerna och deras centralorganisation Sveriges kommuner och landsting riktat kraftig kritik mot förslagen.

Egentligen var det tänkt att nya regler skulle ha trätt i kraft sista mars i år, men i väntan på att den nya regeringen ska säga sitt har datumet skjutits fram på obestämd tid.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida