Sollefteå – ett år senare

Ny kooperativ vårdcentral – som siktar på att växa

Ny kooperativ vårdcentral – som siktar på att växa
Sjuksköterskan Bo Abrahamsson, verksamhetschef för den kooperativt ägda vårdcentralen i Sollefteå, saknar inte landstinget som arbetsgivare.

En erfaren sjuksköterska tröttnade på byråkrati och stelbenthet i landstinget och nu är han verksamhetschef för en kooperativt ägd vårdcentral mitt i Sollefteå. Med allt fler listade patienter och den personal som behövs ser framtiden ljus ut.

25 januari 2018

För några år sedan ville aktionsgruppen Ådalen reser sig ta över driften av Sollefteå sjukhus. Landstinget sa nej och ur gruppen bildades den ekonomiska föreningen Vård och omsorg i Norrland, VOON, som den 20 december 2017 öppnade en kooperativt ägd vårdcentral mitt i Sollefteås centrum.

Sjuksköterskan och verksamhetschefen Bo Abrahamssons vision är att den i framtiden ska utvecklas till ett litet glesbygdssjukhus.

– När man retar Ådalsborna tar vi saken i egna händer och utmanar etablissemanget. Jag ser vårdcentralen och vårt initiativ som ett hopp i mörkret. Du ska bara veta hur roligt det är, säger han.

Bo Abrahamsson har arbetat i vården med olika uppdrag sedan 1974. Han beskriver sig som en positiv person, vilket vill till eftersom det har varit ganska mycket slit innan de fick alla tillstånd som behövs för att öppna en vårdcentral. Men nu är de på plats, med omkring 5 000 listade patienter. Än så länge. Och mer anmärkningsvärt: med den personal som behövs.

Lyckades rekrytera läkare

I hans cv finns meriter som verksamhetschef för olika landstingsdrivna hälsocentraler. Till hälsocentralen i Sollefteå rekryterades Bo Abrahamsson för ett par år sedan för att försöka lösa bemanningsproblemen. Tio läkartjänster var obesatta. Med gemensamma insatser lyckades de anställa sju ST-läkare, men då satte primärvårdsledningen klackarna i marken. För dyrt, sa man.

– Jag ansåg att det var en god investering att satsa pengarna på fast anställd personal. Som jag ser det måste man satsa sig ur en kris.

Han sa upp sig från landstinget i vredesmod – trött på ”en ledning som inte inser vikten av att trygga rekryteringen”. Allt för mycket skattepengar i Västernorrland går och har gått till att betala för stafettläkare och stafettsjuksköterskor. Det skulle Bo Abrahamsson vilja ändra på därför är han glad över att de på den nyöppnade vårdcentralen har lyckats fastanställa den personal som behövs.

– Nu har vi tio läkare, varav sex är ST-läkare, och sju distriktssköterskor. Vi har rekryterat genom intresseanmälningar där vi ställt frågan om man vill vara med och bygga upp en vårdcentral från grunden. 180 personer anmälde sitt intresse. 32 har anställts, vilket är den bemanning vi behöver.

Viktigast är engagemang

Enligt Bo Abrahamsson är engagemang en förutsättning för att lyckas med rekrytering. Han arbetade länge nära sjukhusdirektören på sjukhuset i Sollefteå och där lärde han sig vikten av bekräftelse. Redan vid anställningsintervjun.

– Under en intervju frågar jag förstås först efter erfarenhet och kompetens, men sedan går jag mycket på känsla. Om personen mittemot mig känns rätt säger jag att jag tycker det och förklarar varför. Att bli bekräftad är alltid viktigt – även under en intervju.

Kanske var det intervjuerna som fick läkare, distriktssköterskor och andra yrkesgrupper att säga ja till en fast anställning på den nya vårdcentralen i Sollefteå. Kanske var det förmånen att få vara med och bygga upp en verksamhet från början. Bo Abrahamsson kan inte se några avigsidor med att jobba för ett kooperativ. Kollektivavtal finns. Anställningstrygghet också. Dessutom finns möjligheten att påverka. Alla som är medlemmar i föreningen får säga sitt på stämmorna.

Ingen lerkoloss i vägen

Verksamhetschefen är entusiastisk och full av framtidshopp. Ingen lerkoloss till landsting kan hejda planen att utveckla vårdcentralen till ett litet närsjukhus. Redan nu har man vuxit ur sina lokaler och den psykosociala delen av verksamheten är utlokaliserad till ett hus mittemot. Bo Abrahamsson tror på möjligheten att växa ännu mer.

– Här kan vi erbjuda patienterna en kontinuitet som innebär hög vårdkvalitet. Personalen får vara med och bygga en – platt – organisation där varje röst är viktig. Och jag själv? Jag slipper landstinget och får vara med om att skapa något nytt. Vi gör det här tillsammans och med befolkningens stöd tror jag att vi kommer lyckas.

Det här är den andra artikeln av tre om Sollefteå ett år efter sjukhusstriden.

Läs också: Känslan av svek lever kvar i Sollefteå

”Hätskheten har tagit hårt men beslutet var riktigt”

Bakgrund

  • Den 30 januari 2017 stängdes förlossningen på sjukhuset i Sollefteå.
  • Nedläggningen beslutades av politikerna i Västernorrlands läns landsting och var tänkt att ge en årlig besparing på 15 miljoner kronor.
  • I en serie artiklar berättar Vårdfokus om hur det är i Sollefteå i dag – när ett år har gått sedan BB lades ner.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida