”Myt att hyrpersonal är dyr”

”Myt att hyrpersonal är dyr”
Ur Vårdfokus februarinummer

I Vårdfokus februarinummer granskades effekterna i vården av en allt större användning av hyrpersonal. Det finns också ett annat perspektiv, enligt Dedicares vd.

7 mars 2012

Vårdsektorn är en av de viktigaste delarna av vårt samhälle och självklart ska alla aktörer inom sektorn granskas. Det är därför positivt att vårdbemanning har hamnat under lupp den senaste tiden. ?

Med tio års erfarenhet från bemanning inom vården vill jag peka på den viktiga roll som bemanningsföretag har när det kommer till att bidra till en bättre vård för patienterna, ett bättre arbetsliv för den anställde och en bättre verksamhet för våra kunder. ??

Inom de flesta branscher och verksamheter är det en självklarhet att vissa är fast anställda medan andra jobbar på konsultbasis. Att påverka arbetstider har blivit ett allt viktigare inslag i en vardag som måste anpassas till exempelvis dagishämtning och nya familjeförhållanden, och där är bemanningsbranschen en lösning som passar många sjuksköterskor. ?

Det är också en karriärväg för de som vill bredda sin kompetens och innebär möjlighet att arbeta internationellt. Några av våra sjuksköterskor har arbetat hos oss sedan 1996, vilket visar att fenomenet i högsta grad är långsiktigt.?

Men bemanningsföretag innebär inte bara fördelar för den enskilda sjuksköterskan, utan även för uppdragsgivarna, våra kunder. Att leva upp till vårdgarantier och krav på reducerade vårdköer, samtidigt som tillgången på personal brister, är en tuff ekvation för många vårdgivare. Utarbetad personal innebär en ökad risk för misstag.??

I sådana lägen blir användningen av inhyrd personal en nödvändighet både för personalens och för patienternas hälsa. Optimerad bemanning ökar därmed kvalitén och tillgängligheten av vården samtidigt som den minskar kötiden. ?På Dedicare har alla sjuksköterskor dessutom minst två års erfarenhet, men många har arbetat som sjuksköterskor i över tio år. Därutöver har många dubbla vidareutbildningar. Läkare som arbetar för oss står också för kunskapsöverföring till de enheter dit de kommer, då vi anställer läkare med lång erfarenhet och specialistkunskaper.?

Det är också en myt att hyrd bemanning i vården är dyr. Generellt ligger kostnaden per timme för en bemanningsanställd sjuksköterska på mellan 320 och 450 kronor, medan en kvalificerad övertidstimme för en landstingsanställd sjuksköterska kostar mellan 400 och 600 kronor. Då bemanningsföretagen har det fulla arbetsgivaransvaret, vilket innebär att vi bland annat står för semester och eventuella sjukskrivningar, ligger även administration och arbetsledning hos oss. Dessa overhead-kostnader skulle annars ha legat på landstingen.??

Tillsammans med landsting, kommuner och privata vårdgivare vill vi skapa långsiktiga relationer för att identifiera bästa möjliga sätt att säkerställa en optimerat bemannad och effektiv vårdkedja.
— Stig Engcrantz, vd Dedicare

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida