Nya regler för bemanning på alla särskilda boenden för äldre

På uppdrag av regeringen ska Socialstyrelsen nu ta fram regler för hur bemanningen ska se ut på särskilda äldreboenden.  De nya reglerna ska börja gälla i januari 2014.

I somras tog Socialstyrelsen fram nya regler om bemanning på särskilda boenden för personer med demens, på uppdrag av regeringen. Men då det finns brister i bemanningen även på andra boenden för äldre har myndigheten nu bestämt att alla särskilda boenden ska få riktlinjer.

Reglerna ska styra tillgången på både omsorgs- och hälso- och sjukvårdspersonal. De ska också tydliggöra kommunernas och verksamheternas ansvar för att de gamla ska kunna leva ett tryggt liv, liksom ställa krav på utredning, dokumentation och uppföljning av beslut från socialnämndernas håll.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida