Olika villkor för flytt till Falun uppfattas som djupt orättvist

Olika villkor för flytt till Falun uppfattas som djupt orättvist
Tre månader gratis resa med buss. Det är vad sjuksköterskorna på dagkirurgin i Ludvika erbjuds i kompensation för att de tvingas börja arbeta i Falun. Arkivbild: Colourbox

Tre månaders betalt busskort erbjuder landstinget Dalarna de sjuksköterskor som börjar jobba i Falun när dagkirurgin i Ludvika läggs ner den sista mars. När barnmorskorna i Mora flyttade över till Falun 2009 fick de 6 000 kronor i månaden i lönespåslag. Djupt orättvist, tycker Vårdförbundet.

Nedläggningen av dagkirurgin i Ludvika och krympningen av medicin- och geriatrikavdelningen från 46 vårdplatser till 6 är ett led i de besparingar på 180 miljoner kronor som landstinget lade på hälso- och sjukvården förra året. Hälften av det tiotal sjuksköterskor och undersköterskor som berörs är medlemmar i Vårdförbundet. Flera av dem har arbetat i landstinget i 40 år.

Tänka med hjärtat

– Jag har pratat med personaldirektör Lars Olof Björkqvist flera gånger det senaste halvåret och bett honom tänka med hjärtat för att få till en bra lösning för de här sjuksköterskornas sista arbetsår före pensionen. Ett busskort i några månader uppfattas som djupt orättvist jämfört med vad de 20 barnmorskorna fick. De här är dessutom så få, säger Kerstin Erlandsson, ordförande i Vårdförbundets avdelning Dalarna.

Barnmorskorna i Mora kompenserades med 6 000 kronor mer i månaden i drygt fyra månader för att arbeta i Falun då förlossningen stängde i Mora hösten 2009. De fick dessutom resa på arbetstid med bilar landstinget tillhandahöll och tillgång till övernattningslägenhet, förmåner de fortfarande har kvar. Då hette det att stängningen var tillfällig, men ännu 2,5 år senare finns det ingen konkret tidsplan för återöppningen.

Personaldirektör Lars Olof Björkqvist säger att busskort i tre månader är den ersättning som skrivits in i riktlinjerna för vad som ska gälla i det stora omställningsarbete som pågår i landstinget.

– Riktlinjerna är förankrade med facken. Jag har den största respekt för sjuksköterskornas situation och deras långa tjänstgöringstid men som personaldirektör är det viktigt med likabehandlingsperspektivet. Vi har andra också som har fått hålla till godo med detta, framför allt undersköterskor och på fler ställen än just Ludvika, säger han.

 Rimligt pendlingsavstånd

Lars Olof Björkqvist säger att enligt arbetsförmedlingen är tio mil enkel resa ett rimligt pendlingsavstånd. Det är ungefär sju mil mellan Ludvika och Falun, och nio mellan Mora och Falun. Att barnmorskorna fick så mycket bättre villkor förklarar han med att det där också fanns andra skäl som vägdes in.  Detaljerna känner han dock inte till eftersom det var före hans tid.

Tycker inte du att ett busskort i tre månader är en snål hantering av sjuksköterskor som slitit för landstinget i decennier?

– Jag förstår att de tycker det, men utan att lova något kan jag säga att det här inte är färdigdiskuterat, dialog pågår.

Lars Olof Björkqvist har nyligen diskuterat situationen med Kerstin Erlandsson, Vårdförbundets ordförande i Dalarna, på ett möte. På mötet fick hon inga besked. Dagen därpå visade det sig att arbetsgivaren inte är beredd att ge operations- och narkossköterskorna något extra.

Kerstin Erlandsson suckar.

– Ledningen har bestämt sig. Man hänvisar till en ”likabehandlingspolicy” för alla som tvingas flytta på sig i dessa budgetneddragningar. Jag kan inte låta bli att undra om man hade haft en annan inställning om det hade gällt en arbetsplats med bara män.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida