Personalmötet i Skellefteå nådde ut

Personalmötet i Skellefteå nådde ut
Sjuksköterskorna på Skellefteå lasarett var nöjda efter mötet, trots att de viktigaste politikerna inte kom.

De förtroendevalda sjuksköterskorna och undersköterskorna på kirurg- och ortopedkliniken vid Skellefteå lasarett är nöjda med gårdagens informationsmöte om de risker de ser med landstingets beslut om neddragningar på kliniken.

– Vi nådde oppositionspolitikerna, och skellefteborna via lokalmediernas bevakning. Tråkigt nog dök varken de styrande socialdemokraterna eller milöpartiet, som var med och stödde beslutet om neddragningar, upp, berättar Ingela Harlén Jonsson, sjuksköterska och Vårdförbundets förtroendevalda på ortopeden 4.

Som väntat uteblev de ansvariga politikerna då Kommunals och Vårdförbundets förtroendevalda på kliniken presenterade den risk- och konsekvensanalys som sju av dem tagit fram för att visa vad resultatet av neddragningarna kan bli då sammanlagt åtta vårdplatser på ortopeden och fem på kirurgen försvinner.

Personal både från kirurg- och ortopedkliniken och från medicinkliniken, som drabbas när geriatrikavdelningen stänger, ställde frågor om överbeläggningar, patientsäkerhet, vårdkvalitet och arbetsmiljö till allianspolitikerna i panelen, som dock inte hade så många svar.

– Vi kände att vi måste slå larm, hittills har skellefteborna inte verkat veta något om detta. Var ska kommuninvånarna få sin vård i framtiden, säger Inger Harlén Jonsson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida