Rätt antal sjuksköterskor med hjälp av datorsimulering

Rätt antal sjuksköterskor med hjälp av datorsimulering
Matias Urenda Moris vid högskolan i Skövde har utvecklat ett unikt simuleringsprogram som tar hänsyn till variationerna i patienternas vårdbehov

Det är svårt för sjukhusen att planera hur mycket sjukskötersketid varje patient behöver. Men med hjälp av datorsimulering, som tar hänsyn till patienternas olika vårdbehov, kan det bli lättare.

Det är Matias Urenda Moris  som har utvecklat ett unikt simuleringsprogram som tar hänsyn till variationerna i patienternas vårdbehov. Han arbetar vid forskningscentrum för virtuella system vid högskolan i Skövde, och presenterade nyligen sin forskning i en doktorsavhandling.

Att det är så svårt för sjukhusen att beräkna behovet av sjukskötersketid beror dels på att vårdbehovet hos olika patienter skiljer sig åt och dels på att vårdbehovet varierar under den tid som patienten är på sjukhuset. Svårigheten att planera leder både till underbemanning och överbemanning.

– Simuleringen gör det möjligt att anpassa antalet sjuksköterskor till det faktiska vårdbehovet hos avdelningens aktuella patienter, säger Matias Urenda Moris.

Tekniken skulle kunna användas för att göra detaljerade prognoser över personalbehovet på olika avdelningar. När till exempel de skadade från en trafikolycka befinner sig på akuten förs uppgifter om deras skador in i simuleringssystemet som då kan ta fram uppgifter om hur mycket personal som kommer att behövas för de patienterna om några dagar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida