(S) vill se krav på bemanning i privata välfärdsföretag

I dagens utspel beskriver socialdemokraterna hur partiet tänker stoppa vinstjakten i välfärden om de vinner valet.

Det behövs hårda och tydliga regler för vilka privata alternativ i välfärden som får etablera sig och högre krav på kvalitet och insyn i verksamheterna när de är igång, anser socialdemokraterna i ett förslag som presenterades idag.

Hålla inne pengar

Stora vinstuttag, avknoppningar av verksamheter till underpris, skolkonkurser och vårdskandaler är uttryck för en alltför svag styrning av välfärdsverksamheterna. Medborgarna har rätt att förvänta sig en betydligt bättre välfärd och att skattepengarna används på ett bättre sätt, anser partiet.

Personalkostnader och personaltäthet ska inte kunna vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande offentliga verksamheter. Är de det ska kommuner och landsting ha rätt att hålla inne motsvarande belopp till de privata aktörerna.

Privat verksamhet som inte följer gällande regelverk och bemanningskrav ska stängas, betonas i förslaget.

Enligt (S) har till exempel privat drivna äldreboenden i genomsnitt tio procent lägre personaltäthet än de i kommunal drift. Med samma bemanning som den kommunala skulle kostnaderna öka med cirka 690 miljoner kronor.

Offentlig utredning

Den exakta utformningen av bemanningskraven vill socialdemokraterna låta en offentlig utredning ta fram. Man vill också att den offentliga statistiken över välfärdstjänster ska delas upp på driftsform för att tillsammans med öppna böcker ge kommuner och landsting möjlighet att följa användningen av välfärdens resurser.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida