Sjuksköterskor flyr från Södersjukhuset

Sjuksköterskor flyr från Södersjukhuset
Urban Sjögren är allvarligt bekymrad både för tröttkörda kolleger och vården av patienterna.

Bara i år har runt 30 sjuksköterskor slutat på intermedicin. Ohållbart, säger sjuksköterskan Urban Sjögren.

Hela tiden ser han kolleger sluta. Bara i år har runt 30 slutat inom verksamhetsområdet internmedicin på Södersjukhuset i Stockholm – och minst lika många förra året. Det gör att pressen är stor på dem som arbetar kvar och har erfarenhet. Urban Sjögren är förtroendevald för Vårdförbundet på avdelning 37 och på avdelningarna runtom ser han stora bekymmer.
– Arbetsmiljön är under all kritik nu. Kollegerna tar extrapass för att täcka upp. Bristen på erfarna sjuksköterskor äventyrar patientsäkerheten och det finns risk för felbehandlingar, säger han. 

Oro inför sommaren

Oron är nu stor inför sommaren, enligt Maria Andersson, sjuksköterska på en av avdelningarna för internmedicin.
– Flera av dem som skulle ha arbetat i sommar har sagt upp sig, och fler funderar på att göra det. På vissa avdelningar har de med mest erfarenhet jobbat i ett halvår, och de frågar sig om de vill arbeta under sådana förhållanden.
Maria Andersson efterlyser information från ledningen angående hur de ska täcka personalbehovet.
– Man får aldrig reda på något om vad som är på gång från de högre instanserna. Vi vet fortfarande ingenting om hur sommaren kommer att bli. Det vi har hört är att det är svårt att få in sommarvikarier, och att det kan bli halva avdelningar i sommar.

Brist på uppskattning

Den skenande personalomsättningen beror, enligt Urban Sjögren, inte bara på dåliga löner utan orsakas också av bristen på kompetensutveckling och uppskattning. Men lönerna är förstås en viktig faktor.
Vårdförbundets förtroendevalda från de olika avdelningarna inom internmedicin kommer nu att skriva till sjukhusledningen, chefer och politiker. De gör det för att påtala riskerna med bristen på sjuksköterskor och kräva att mer pengar avsätts i budgeten för att behålla kompetensen.

Svårt för nya att få stöd

När de flesta som arbetar är nya blir det ett hot mot patientsäkerheten. Det blir också svårt att skola in nya, säger Mina Olsson, också förtroendevald för Vårdförbundet vid sjukhuset.
– Personalen tycker att det är tufft. Det finns ingen kollega att få stöd av och kunna fråga.
Gerd Lärfars, klinikchef på internmedicin, vill inte uttala sig men säger att personalavdelningen har många åtgärder på gång. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida