Skriande brist på sommarvikarier i hela landet

Skriande brist på sommarvikarier i hela landet
Den här sommaren har många landsting och kommuner svårt att få tag på sjuksköterskevikarier. Foto: Colourbox

Bristen på personal i sommar är så stor att patientsäkerheten hotas, visar en undersökning från Vårdförbundet. Många arbetsgivare tar in sjuksköterskestudenter eftersom det är så svårt att få tag på folk.

6 juli 2010

Vårdförbundet har frågat sina lokalavdelningar hur bemanningen i sommar ser ut. Nästan nio av tio svarar ”ja” på frågan om det är brist på vikarier inom förbundets fyra yrkesgrupper.

Störst är bristen bland sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor och mer än sju av tio uppger att arbetsgivarna utnyttjar Socialstyrelsens generella dispens för att anställa studenter som har gått femte terminen på sin utbildning.

Bristen på vikarier är så stor att patientsäkerheten är hotad, anser 6 av 10, och runt om i landet stängs enheter på grund av personalbrist.

18 av de 21 lokalavdelningarna har svarat på de olika frågorna.

Kris över hela landet

I ett flertal artiklar har Vårdfokus rapporterat om stress, underbemanning och krisläget runt om i Sverige. Den här sommaren beskrivs som extrem, det går inte ens att få hjälp av bemanningsföretag.

  • Centrallasarettet i Västerås – extra svårt att få tag på personal, på många avdelningar jobbar man i princip med halva den normala styrkan. Sjuksköterskor till 300 arbetspass saknas.
  • Höganäs kommun – Situationen beskrivs som kaotisk  och  Vårdförbundet har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket. Enligt förbundet är förhållandena oacceptabla och innebär en risk för patientsäkerheten och sjuksköterskornas hälsa.
  • Karlskoga kommun – Trycket på sjuksköterskorna blir extra stort och bemanningsföretagen kan inte heller bidra.
  • Vrinnevisjukhuset i Norrköping – Arbetsmiljön på akuten är så dålig att Vårdförbundet har larmat Arbetsmiljöverket. Under våren har patienttrycket ökat samtidigt som det inte finns tillräckligt med läkare för att hålla patientflödet igång. Dessutom är det kris på flera ställen inom Östergötland och enligt Vårdförbundets Patrizia Bjerkegren har arbetsgivaren på en enhet för akut hjärtsjukvård tagit in nyutexaminerade sjuksköterskor.
  • Blekingesjukhuset – Lockar med 15 000 kronor för den som inte tar semester under den ordinarie perioden.
  • Akademiska sjukhuset i Uppsala – Det saknas både sjuksköterskor och läkare på akuten i sommar. Enligt avdelningschefen skulle det behövas sjuksköterskor till 200 arbetspass. Dessutom är det stor brist på barnmorskor.
  • Landstinget i Västerbotten – 90 vikarier behövs för att klara sommarens verksamhet. Man har bara lyckats rekrytera 60-70.

Bekymrad 

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund är bekymrad över läget i vården i sommar. En orsak till bristen på vikarier kan enligt henne vara att vården nu är så slimmad att man redan i normalfallet är nere på en miniminivå – det går helt enkelt inte att dra ner mer.

Det går heller inte att stänga vårdavdelningar i samma utsträckning som tidigare – och gör man det får man öppna dem igen.

Dessutom är arbetslösheten bland Vårdförbundets medlemsgrupper låg.

– Det finns helt enkelt inga arbetslösa som sitter och väntar på att bli erbjudna ett vikariat, säger Anna-Karin Eklund.

Åsa Erlandson

asa.erlandson@vardforbundet.se

Kaj Nyman

kaj.nyman@vardforbundet.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida