Sommar 2014. Krisläge i hemsjukvården i Sundsvall

Sommar 2014. Krisläge i hemsjukvården i Sundsvall
En betydande del av det administrativa arbetet sker på övertid inom hemsjukvården i Sundsvall.

Distriktssköterskorna är för få och hinner inte med sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid.

Vårdförbundet larmar om en pressad arbetssituation för hemsjukvårdens distriktssköterskor i Sundsvall, där kommunen tog över hemsjukvården från landstinget i februari.

– Vi har stora problem att hinna med de arbetsuppgifter vi är ålagda, det är för få sjuksköterskor anställda. Vi kan konstatera att det blev för få anställningar när kommunen tog över hemsjukvården, säger Ing-Marie Svalberg, sjuksköterska i hemsjukvården och förtroendevald för Vårdförbundet i Sundsvalls kommun.

För att upprätthålla patientsäkerheten arbetar distriktssköterskorna mycket övertid. Nu på sommaren kan det handla om två timmar per dag för att hinna med arbetet utöver själva hembesöken.

Vårdförbundet har fått en skrivelse med en åtgärdsplan från den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i kommunen, som inleds med orden Krisläge i hemsjukvården. Flera faktorer gör arbetssituationen extra tuff – utöver den inledande missbedömningen av hur många distriktssköterskor som behövs, halverad personalstyrka under semesterperioden och oväntade sjukskrivningar.

  • Patienter som är i dåligt skick skrivs ut från sjukhuset och behöver betydande sjuksköterskeinsatser i hemmet. En rad åtgärder efterfrågas på saker som behöver vara i ordning när patienter skrivs hem.
  • Den avancerade hemsjukvården, ASIH, har intagningsstopp under sommaren och arbetsuppgifter har lagts över på kommunens distriktssköterskor.
  • Hälsovårdscentralerna har låg läkarbemanning, vilket gör det svårt för distriktssköterskorna att få kontakt med läkare i både akuta och icke-akuta situationer.
  • Det är en hel del ny och oerfaren omvårdnadspersonal i hemtjänsten, som behöver handledning och stöttning.

I skrivelsen framgår det att arbetsmiljön är underminerad och nära att brista för distriktssköterskorna i hemsjukvården, och att patientsäkerheten inte längre kan garanteras om inte förbättringar sker omedelbart.

– Vi har fått samtal från distriktssköterskor som säger att de kommer att säga upp sig på grund av arbetssituationen. De tycker inte att de hinner göra ett bra arbete, och mår själva dåligt av det, säger Inger Johansson, vice avdelningsordförande för Vårdförbundet i Västernorrland.

Ing-Marie Svalberg poängterar att Vårdförbundet tidigt förutspådde att sommaren skulle bli tuff, och att förbundet därför gjorde en risk- och konsekvensanalys inför sommaren. Cheferna ska ha tagit till sig informationen, och ett nära samarbete för att lösa bemanningsfrågan har inletts. Bland annat ska arbetsgivaren annonsera efter fler distriktssköterskor – något som Vårdförbundet efterfrågade redan när kommunen tog över hemsjukvården från landstinget i våras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida