Sommar 2014. Oroas över patientsäkerheten med ovana vikarier

Sommar 2014. Oroas över patientsäkerheten med ovana vikarier
Osäkra sommarvikarier med för stort ansvar har skapat en farlig situation för patienterna i Stenungsunds kommun i sommar. Arkivbild: Colourbox

I Stenungsunds kommun fick hemsjukvården panikutbilda sina ovana vikarier mitt i sommaren.

Sjuksköterskorna inom hemsjukvården i Stenungsund kände så stor oro för patienterna i kommunen under sommaren att de skrev ett brev till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, som i sin tur gjort en lex Maria-anmälan.

Inför sommaren hade kommunen tvingats rekrytera många oerfarna sjuksköterskor och även outbildad personal som vikarier. De ordinarie sjuksköterskorna märkte att många vikarier utan tidigare erfarenhet från vården inte reagerade på avvikelser från det normala hos patienterna, att de brast i både basal omvårdnad och hälso- och sjukvård och att vikariernas samspel med dementa äldre fungerade dåligt.

För mycket ansvar

Tidvis har vissa boenden i kommunen varit bemannade endast med vikarier i sommar. ”De flesta är också väldigt unga och de får ett alldeles för stort ansvar att axla”, skriver den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i en intern utredning.

När hon fick kännedom om den krisartade situationen gjorde hon intervjuer med både erfarna och oerfarna vikarier. Det visade sig att de erfarna vikarierna kände sig trygga och säkra på sina arbetsuppgifter, men tyckte att samspelet med dementa patienter var svårt.

Fick en chock

De oerfarna vikarierna, både utbildade och outbildade, upplevde att de inte var tillräckligt förberedda för att klara sina arbetsuppgifter. ”Många säger att de fick en chock när de insåg allt de skulle göra”, skriver masen.

Som en snabbåtgärd fick vikarierna en extra utbildning mitt i sommaren, där den medicinskt ansvariga sjuksköterskan och ytterligare en sjuksköterska utbildade i katetervård, stomiskötsel och läkemedelshantering, bland annat.

”Men på längre sikt behövs en betydligt bättre planering och introduktion om kommunen ska kunna rekrytera oerfaren personal i framtiden”, skriver masen i sin rapport.

Större nationell fråga

Hon hoppas att Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, som tagit emot anmälan enligt lex Maria, ska lyfta frågan till en högre nivå och försöka få beslutsfattarna i Sverige att inse vilken krisartad situation kommunerna är i när det gäller problemet med att rekrytera erfaren personal.

”Patientsäkerheten minskar och avvikelser med allvarliga tillbud/händelser kommer att öka”, skriver den medicinsk ansvariga sjuksköterskan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida