”Svårt att rekrytera sjuksköterskor”

”Svårt att rekrytera sjuksköterskor”
Runt 30 sjuksköterskor har valt att lämna verksamhetsområdet internmedicin på Södersjukhuset hittills i år.

Sjuksköterskorna på internmedicin på Södersjukhuset slutar på löpande band, trots att arbetsgivaren tycker att de satsar på kompetensutveckling och löner.

Förra veckan rapporterade Vårdfokus om det stora verksamhetsområdet internmedicin på Södersjukhuset. Sjuksköterskor på avdelningarna varnar för att patientsäkerheten är hotad på grund av personalflykten. Bristen på erfarna sjuksköterskor ökar risken för felbehandlingar. Inskolningar blir svåra när de nya har alltför få erfarna att fråga den första tiden.

Arbetsmiljön beskrivs som under all kritik. Vårdförbundets förtroendevalda anger dåliga löner, brist på kompetensutveckling och uppskattning som orsaker till att kollegorna slutar.

Satsar på utbildning

Verksamhetschefen för internmedicin, Gerd Lärfars, menar att ledningen satsar på kompetensutveckling på alla avdelningarna.

– På strokeavdelningen har vi återkommande strokeutbildning, på avdelningen för blodsjukdomar har vi ett rotationssystem med öppenvården, på den gastroenterologiska avdelningen har vi rotation med endoskopin, på AVA kommer vi att ha utbildning för att förbättra övervakningen på observationsplatserna. Men visst kan vi alltid bli bättre, utvecklingsarbete och kompetensutveckling för sjuksköterskor är ett av de viktigaste verksamhetsmålen, säger hon.

Olika åsikter om lönerna

När det gäller lönerna har Södersjukhuset gemensamma riktlinjer för nivån.

– Vi utgår ifrån kompetens och erfarenhet och vad medarbetaren uppnått utifrån den kompetensmodell vi har. Vi är inne i lönerevisionen och i år är det fokus på två grupper, dels de som arbetat 2-4 år och dels de som arbetat mycket längre. De grupperna tittar vi extra på, men vi har individuell lönesättning.

Det låter som en annan bild än den sjuksköterskorna beskriver?

– Läget är bekymmersamt inför sommaren. Det är svårt att rekrytera sjuksköterskor, det får man se ur ett omvärldsperspektiv, det är brist på sjuksköterskor. Det gäller inte bara Södersjukhuset utan hela landstinget. Frågan är lyft till chefläkargruppen och personalchefen i landstinget. Utifrån det ekonomiska läget vi har gör vi allt vi kan. Vi är mycket måna om att få behålla våra sjuksköterskor.

Ingångslön på 23 000

Ingångslönen har engagerat sjuksköterskor i hela landet och studenterna har kämpat i flera år för att inte gå under 24 000 kronor i månaden. Vissa sjukhus har gått dem till mötes när rekryteringen varit svår.

Vad har Södersjukhuset för ingångslön för nyutexaminerade till sommaren?

– Det är olika beroende på tidigare erfarenhet. Mellan 23 000 kronor och 23 500 kronor. På Södersjukhuset har vi också poängmodellen, som personalen och Vårdförbundet är nöjd med.

30 sjuksköterskor har slutat

Fler sjuksköterskor än tidigare har lämnat internmedicin, hela 30 stycken sedan årsskiftet. Personalen menar att läget är pressat och att de ofta får rycka in och arbeta extrapass. Vad säger du om det?

– Vi följer det över tid. Det är mycket ovanligt att någon inom vårt verksamhetsområde arbetar mer än 100 procent. Det ingår i lönemodellen att schemalägga sig 85 procent och sedan täcka luckor vid sjukdom. Men det finns perioder när det är tyngre, som vid calici och när det är mycket sjukfrånvaro på grund av infektioner.

Alla som slutar har intervjuats om varför. De uppger olika skäl:

– De vill lära sig något annat och prova något nytt. En del har börjat här på internmedicin och vill gå vidare. Rörligheten har blivit större bland sjuksköterskor. För många är lönen också en orsak. Men få slutar för att de inte trivs.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida