Drottning Silvias barnsjukhus

Tror inte satsning på utbildning stoppar personalflykten

Tror inte satsning på utbildning stoppar personalflykten
Vårdförbundets ordförande i Västra Götaland, Anne Karin Höglund, tror att det krävs mer än en utbildningssatsning för att få sjuksköterskor att stanna.

Västra Götalandsregionen satsar på specialistutbildning för att stoppa flykten bland barnsjuksköterskor vid Drottning Silvias barnsjukhus. Vårdförbundet tror inte att det räcker.

9 december 2016

I september berättade Vårdfokus om avdelning 324/325 på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Både medarbetare och chefer slog larm om den dåliga arbetsmiljön som höll på att bryta ner personalen. Stress och missnöje ledde till att många sa upp sig och bara omkring 12 av 26 vårdplatser kunde hållas öppna.

Ett av problemen på barnsjukhuset var också att tre av fyra sjuksköterskor saknade specialistutbildning. Nu meddelar Västra Götalandsregionen att man satsar 13 miljoner på vidareutbildning av sjuksköterskor inom barnsjukvård och intensivvård.

Måste fullgöra sitt uppdrag

I ett pressmeddelande skriver regionen att Drottning Silvias barnsjukhus måste vidareutbilda fler sjuksköterskor för att kunna fullgöra sitt uppdrag inom rikssjukvård för bland annat barnhjärtkirurgi och organtransplantationer. Att ha hela landet som upptagningsområde ställer krav på specialistkunskaper.

Regionens satsning innebär extra pengar för utbildning av 15 sjuksköterskor inom barnsjukvården och lika många inom intensivvården. Utbildningarna planeras att starta höstterminen 2017 och ska ske på hel- eller halvfart.

Ordföranden i Västra Götalandsregionens personalutskott, Gunilla Levén, anser att det är en viktig åtgärd, både för att förbättra arbetsmiljön och för att trygga patientsäkerheten. Men Anne Karin Höglund, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland, tycker inte det är tillräckligt.

– Det är en sådan omsättning på sjuksköterskor vid Drottning Silvias barnsjukhus att det är tveksamt om det räcker med en satsning på vidareutbildning, säger hon.

Orkade inte längre

Hon berättar om ett möte med en 32-årig sjuksköterska som inte orkade arbeta kvar på barnsjukhuset för att hon aldrig visste när hon kunde vara ledig.

– När hon hade jobbat där i två och ett halvt år var hon den mest erfarna och den som alltid blev inringd när det saknades personal. Kvällar och helger, till och med mitt i natten, kunde hon få telefonsamtal. När det är så illa är utbildning bara ett litet steg på vägen.

Anne Karin Höglund anser att regionen måste göra mycket mer om det ska gå att vända utvecklingen. Bättre arbetstider med tid för återhämtning är en sak.

– Både lön och arbetstider måste förbättras för att det ska gå att rekrytera och behålla personal – och därmed få ned arbetsbelastningen.

Betald specialistutbildning Västra Götaland

  • Regionen har sedan 2013 infört särskilda utbildningstjänster där sjuksköterskor som specialistutbildar sig får göra det med full lön.
  • Det handlar om ett 60-tal tjänster per år inom olika specialiteter.
  • Under 2017 har totalt 75 miljoner avsatts för specialistutbildningar av sjuksköterskor.
  • Nu har ytterligare 13 miljoner avsatts för specialistutbildning av sjuksköterskor inom barnsjukvård och intensivvård.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida