”Vår kunskap är inte utbytbar”

Ledare. Andelen specialistutbildade sjuksköterskor är nu nere i alarmerande låga 48 procent. Det innebär stora problem att upprätthålla en god och säker vård.

Socialstyrelsens rapport om vårdens bemanning visar att andelen specialistutbildade sjuksköterskor fortsätter att sjunka. Generellt är en andel om 70 procent specialistutbildade önskvärd. I vissa verksamheter är det 100 procent som gäller. Den bistra sanningen är att vi i dag är nere på en så låg medelnivå som 48 procent. ?

De stora variationerna mellan olika specialistområden visar att behörig­hetskrav är mycket viktiga för att få upp andelen med rätt specialistkunskap. Där kraven är tydliga (till exempel operation, anestesi, ambulans) är tillgången bättre och löneutvecklingen något starkare. Där de inte är tillräckligt tydliga (till exempel psykiatri, äldrevård samt barn- och ungdomsvård) är tillgången sämre och löneutvecklingen svagare. ?

Det går inte att fortsätta räkna händer i vården. Det har en avgörande betydelse att den som händerna tillhör har rätt kunskap att bidra med. Vi vill att vården ska erbjuda specialistutbildningar inom ramen för anställningen. Och efter genomförd utbildning ska specifika anställningar finnas för att ta till vara specialistkunskaperna. Arbetsgivaren måste planera långsiktigt för att kunna upprätthålla den kunskapsutveckling som vården kräver. Annars rasar snart vården samman som ett korthus. ??

Under november samlades förtroendevalda från hela landet för att diskutera viljeinriktningen för Avtal 2011 med arbetsgivarna i SKL, Sveriges kommuner och landsting. Samtalen har koncentrerats kring tre områden: värdering av specialistkunskaper, hälsosamma arbetstider samt utveckling av den lokala lönebildningen. ?

Vi är överens med arbetsgivaren om att lönesättningen ska stimulera till verksamhetsutveckling och effektivisering. Men då måste den lokala lönebildningen utvecklas. Arbetsgivarna måste ta ansvar för att inventera vilken kunskap som behövs för att nå verksamhetens mål och se till att just den kunskapen finns på rätt plats vid rätt tid.??

Till sist: det är hög tid att regeringen raskt fattar beslut om vård för papperslösa. Dagens situation skapar osäkerhet och etiska dilemman. Den pågående utredningen måste sätta det humanitära perspektivet främst. Då kan vi använda vår kunskap fullt ut. Det önskar jag mig i julklapp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida