”Alla kort ska upp på bordet” – utökad utredning efter clostridiumutbrottet

Extern utredare ska söka svar på frågan hur utbrottet i Ystad kunde bli så stort och drabba så många.

13 augusti 2014

Utbrottet av den aggressiva bakterien Clostridium difficile pågick på lasarettet i Ystad under perioden juni 2012 till december 2013. Tio av de 27 insjuknade patienterna avled.

I dagsläget är det fastställt att minst fem patienter dog på grund av tarmbakterien. I övriga fall pågår en analys.

Alla kort på bordet

– Både för patienter, anhöriga, medborgare och medarbetare är det nu oerhört viktigt att alla korten läggs på bordet. Jag vill ha svar på om det finns brister i hanteringen bakom att det blev ett bakterieutbrott och varför det blev så omfattande. Likaså om det är något vi måste ändra på i våra nuvarande rutiner och system för att det här inte ska kunna hända igen, säger regiondirektör Jonas Rastad i ett pressmeddelande.

Den externa granskningen beräknas vara klar i början av oktober och görs av läkaren och utredaren Göran Stiernstedt. Parallellt gör Region Skåne en intern händelseanalys och en hygienrevision.

Granska hygienrutiner

Uppdraget till den externa granskaren är att bedöma det vårdhygienska arbetet i Ystad och utreda personalens kunskap och hantering av vårdskador. Han ska också se över Region Skånes hygienföreskrifter och städrutiner.

De två läkare som varit avstängda från sina arbeten i Region Skåne, med anledning av händelserna i Ystad, kommer enligt regiondirektören att återgå i tjänst med nya arbetsuppgifter under den tid som utredningen pågår.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida