Alla tetracykliner misstänks interagera med warfarin

Även antibiotika som inte anges interagera med warfarin i Fass kan göra det. Det visar en studie vid Läkemedelsverkets regionala biverkningsenhet i Göteborg.

Av tetracyklinerna är det bara doxycyklin (Doxyferm) och tigecyklin (Tygacil) som anges interagera med warfarin (Waran) i Fass. Men även för de övriga tre – lymecyklin (Tetralysal), tetracyklin (Tetracyklin Recip) och oxitetracyklin (Oxytetral) – finns det rapporter om misstänkt biverkan med warfarin. Det visar en genomgång av biverkningsrapporteringen som presenterades på Läkarstämman i Stockholm.

– Ska man sätta in ett antibiotikum till en warfarin-patient så måste man vara uppmärksam på inr-värdet oavsett vad som står i Fass, säger Susanna Wallerstedt, klinisk farmakolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset som ansvarar för den regionala biverkningsenheten.

Hon anser inte att tetracykliner generellt måste undvikas hos dessa patienter, det måste avgöras från fall till fall. Men ska de användas rekommenderar hon tätare kontroller.

Läkemedelsverket överväger nu vad som behöver göras.
– Vi kommer att se över läkemedlens texter och försöka harmoniera dem. Kanske kommer vi även att gå ut med en varning till vården, säger Gunilla Sjölin-Forsberg, chef för Läkemedelsverkets biverkningsenhet.

http://abstrakt.sls.se.
Gå in på Läkemedels­lära, poster 17P.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida