Allt fler patienter smittas med multiresistenta ESBL

Allt fler patienter smittas med multiresistenta ESBL
Antalet fall av patienter som har ESBL-bärande tarmbakterier ökar för varje år.

Källa: Smittskyddsinstitutet

Antalet patienter som bär på bakterier som producerar ESBL har ökat med över 1 000 fall under 2010. Det innebär att patienterna svarar dåligt på de flesta antibiotika. I värsta fall finns ingen behandling som hjälper.

21 januari 2011

Antalet fall av patienter som bär på tarmbakterier som producerar enzymet ESBL har under 2010 ökat till 4 990 jämfört med 3 722 året innan.

– Det är oroväckande och vi måste nu analysera det här mer i detalj för att se var problemen finns och ytterligare inskärpa vikten av rationell antibiotikaanvändning och noggranna hygienrutiner inom vården.

Det säger Karin Tegmark-Wisell, överläkare och enhetschef för antibiotika och vårdhygien på Smittskyddsinstitutet.

– Det är en epidemi i tystnad som inte går att stoppa, för fler och fler blir bärare av ESBL utan att veta om det, säger hon.

Lätt att bli smittad utomlands

Man tror att omkring fyra procent av befolkningen är bärare av ESBL utan att veta om det. Många har smittats vid resor utomlands, studier har till exempel visat att 70 procent av dem som har varit i Indien och drabbats av magsjuka har med sig ESBL-bärande bakterier hem.

Problemet uppstår när personer som är infekterade med dessa bakterier får en infektion som kräver antibiotika. ESBL-bakterier har nämligen visat sig vara extremt resistenta mot de flesta av våra vanliga antibiotika. Eftersom enzymet utvecklas blir det hela tiden mer och mer resistent och många fruktar att det i framtiden inte kommer att finnas något antibiotika som biter.

Intravenös behandling

Enligt Karin Tegmark-Wisell har det blivit allt svårare att hitta orala läkemedel som hjälper, utan patienten måste läggas in och få antibiotika intravenöst. Olika preparat prövas och kombineras för att få en effekt.

Nyligen har man påvisat att ESBL också lyckats bli resistent mot karbapenemer, ett av de få kvarvarande antibiotika som ESBL-bildande bakterier oftast är känsliga för.

– Vi har haft några fall i Sverige där man inte har hittat något antibiotika som hjälper, säger Karin Tegmark-Wisell.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida