Biomedicinska analytiker är bättre än läkare – på cancerprov

Läkarbristen har medfört att de biomedicinska analytikerna tagit över vissa delar av cancerprovtagningen. Konsekvensen: säkrare resultat, minskade risker för patienterna och effektivare vård.

Att skära ut vävnad för cancerdiagnostik har tidigare varit en uppgift reserverad enbart för läkare. Men som ett resultat av läkarbristen har nu uppgiften tagits över av biomedicinska analytiker på många orter i landet.

– Hos oss har det varit väldigt lyckat och de biomedicinska analytikerna utför provtagningen på ett utmärkt sätt, säger Lennart Mellblom, överläkare på patologen vid länssjukhuset i Kalmar.

Bättre kvalité

Efter en internutbildning får de biomedicinska analytikerna i Kalmar skära ut provmaterial från bortopererade delar av bröst, tjocktarm och blindtarm.

Resultaten visar att kvalitén på proverna blir bättre. Något som enligt Lennart Mellblom beror på att de biomedicinska analytikerna har bättre arbetsförutsättningar.

– De kan välja ut och utföra provtagningen på en rimlig tid och behöver inte stressa i väg till andra arbetsuppgifter som läkarna är tvungna till.

Minskade risker

Den högre provkvalitén har lett till att färre patienter underdiagnostiseras och därmed underbehandlas. Men att gå så långt som att säga att den nya arbetsfördelningen medfört en bättre prognos för patienterna vill Lennart Mellblom inte göra.

– Det vi kan säga är att hos de patienter där vi nu hittar metastaser tidigt kan vi behandla och undvika ett snabbt tumörrecidiv.

Kunskapsutveckling

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund har i flera debattartiklar i veckan lyft fram vikten av att låta de biomedicinska analytikerna utvecklas inom sitt expertområde:

”Vården måste bli bättre på att ta emot nya arbetsmetoder och låta medarbetare utveckla sin kunskap i patientens tjänst. Det får aldrig bli ett självändamål för organisationen att behålla en arbetsfördelning som inte är optimal för den vi är till för.”

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida