Blod

Ur innehållet i Vårdfackets temabilaga om Blod. Vill du beställa temabilagan kontakta Pia Svensson-Kjellin, 08-14 77 21 eller pia.kjellin@vardforbundet.se

Iglar, sangviniker, transfusioner och apor
Under blodets medicinska historia har läkare och forskare gjort stora framsteg. Men många är också de människor som fått sätta livet till i medicinens och forskningens namn.

Nya blodgrupper hittas med microarray
Med microarray-metoden är det möjligt att identifiera över hundra genetiska markörer för blodgrupper hos oss människor. Visionen är att kunna förhindra utvecklingen av antikroppar mot blodgrupper hos transfunderade patienter genom att ge bättre anpassat blod.

Effektivare blodhantering med aferestappning
Med den nya apparaten för aferestappning behöver Värmlands blodgivare inte ge blod så ofta. Dessutom har hanteringen av blodet efter tappningen blivit effektivare.

Sällsynt blod i Umeå
Sveriges största bank med sällsynt nedfryst blod finns på Norrlands universitetssjukhus. En patient med en mycket ovanlig blodgrupp som behöver en transfusion kan därifrån få blod som är nästan 40 år gammalt.

Ny teknik ger renare blod
På Akademiska sjukhuset i Uppsala används sedan 2007 en ny teknik för att ta död på bakterier och virus hos trombocyter. Metoden minskar risken för infektioner vid transfusioner och gör att lagringstiden för de känsliga trombocyterna förlängs.

Orken kan dröja efter blodtransfusion
För att kunna ge patienter som får regelbunden blodtransfusion god omvårdnad är det viktigt att ha kunskap om enskilda reaktioner på behandlingen.

Effektivt lära läkare ordinera rätt blodanalyser
En optimal användning av laboratorieanalyser kan både öka vårdkvaliteten och minska sjukvårdens utgifter. Fortbildning av primärvårdsläkare har visat sig vara en lyckad satsning för att förändra provtagningsmönstren.

Gärna stas men inget muskelarbete
Det är muskelarbetet som gör kaliumvärdena falskt förhöjda, inte stasen. Det visar en studie av Birgitta Gren. Men trots att studien har några år på nacken är det svårt att ändra gällande provtagningsrutiner.

Enkelt blodprov visar effekt vid osteoporosbehandling
På tio år byts hela vårt skelett ut. Slitna delar bryts ned och ersätts med nya benceller. Under processens gång utsöndras molekyler i blodbanan. De kan hjälpa forskarna att förstå mekanismerna bakom våra vanligaste skelettsjukdomar, till exempel osteoporos.

Snabba provsvar ska förbättra vården för warfarinpatienter
Nära 140 000 svenskar behandlas med warfarin och följs noga med regelbundna blodprover. På flera håll i landet testas nu kapillär provtagning med direktanalys för att underlätta kontrollerna.

Provtagning testas på äldre

Letar material som blod inte reagerar på
I dag behandlas patienter med stora doser antikoagulantia för att de inte ska få blodproppar av till exempel inopererade hjärtklaffar och konstgjorda kärl. Att hitta material som fungerar bättre har hög prioritet.

Koagulerat blod stoppar bakteriespridning
Koagulation är kroppens sätt att förhindra blodförlust vid skador och för att initiera sårläkning. Men också för att förhindra bakteriers spridning i kroppen, visar ny forskning.

Möjligt att minska kontamination av blododling
Det är alldeles för vanligt att blododlingar kontamineras med bakterier i onödan. De falskt positiva blododlingarna kostar både tid och pengar. På UMAS i Malmö pågår ett projekt för att minska kontaminationerna.

Snabbodling sparar livsviktiga timmar
Med hjälp av snabbodlingar och en art- och resistensbestämningsapparat har Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge lyckats minska diagnostiden för blododlingar med ett helt dygn.

T-lymfocyter ska bekämpa cancerceller
Går det att genetiskt förändra immunförsvaret hos patienter med leukemi så att det på egen hand kan bekämpa sjukdomen? Det försöker doktoranden Camilla Lindqvist ta reda på i sitt avhandlingsarbete.

Ny analys hittar mutationen
Att kvantifiera mutationen som ligger bakom flera ovanliga blodsjukdomar är viktigt för patientens diagnos. På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg är man först i Sverige med analysen.

Analyserna som hittar små genetiska förändringar
Kromosomanalys och FISH är till stor hjälp för diagnos- och prognosbedömning och behandling av patienten vid hematologisk malignitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida