”Elektriskt” hepatit C-vaccin presenterades på NML-konferensen

Ett nytt DNA-vaccin för behandling av hepatit C håller på att tas fram i Sverige. Det appliceras med en ny metod som innebär att patienten i samband med vaccineringen får en elektrisk stöt i armen.

11 september 2009

– Det ser lovande ut, men hittills har vi bara genomfört en fas I-studie för att se att det tolereras väl, och det gör det, säger Matti Sällberg, professor biomedicinsk analys vid Karolinska institutet i Stockholm.

Mer ont än en spruta

Han berättade om det nya vaccinet på biomedicinska analytikernas nordiska NML-kongress i Visby, som avslutas i dag.

Det är första gången i världen som tekniken med så kallad in vivo elektroporering används för applicering av ett hepatit C-vaccin. Med några små elektroder som förs in i armens hud ges en elektrisk impuls vilket gör att vaccinets DNA tas upp i muskelcellerna, som sedan själva uttrycker (producerar) vaccinet.

– Det gör lite ont, ungefär som när smågrabbar sätter tungan mot polerna på ett gammaldags batteri. Det är mer smärtsamt än en vanlig spruta, men alla patienter har tolererat behandlingen, säger Matti Sällberg.

Kan bli rutin om fem år

När vaccinet uttrycks aktiveras T-celler som vandrar in i levern och slår ihjäl virusinfekterade celler. Det är alltså ett vaccin som är tänkt att ges till den som redan har smittats av hepatit C. Tidiga data visar att vaccinet bromsar virusets förmåga att föröka sig hos drygt hälften av patienterna. Hittills har dock ingen blivit botad.

Vaccinet är istället tänkt som ett komplement till den behandling som i dag erbjuds vid kronisk hepatit C och som ofta upplevs som besvärlig av patienten: ett års behandling med interferon och ribavirin. Behandlingen kan ge allvarliga depressioner och kraftigt försämrad blodbild. Cirka 20 procent av patienterna tvingas avbryta behandlingen.

– Med vaccinet kan vi förhoppningsvis korta den nuvarande behandlingstiden med interferon, vilket betyder mycket för den här patientgruppen, säger Matti Sällberg.

Fas I-studien, som drivs i samverkan med ett bioteknikföretag, avslutas i december i år. När ett färdigt vaccin finns ute på marknaden går inte att säga men en försiktig gissning är om cirka fem år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida