Flickorna kan svimmaefter HPV-vaccinering

Efter vaccinationen behöver flickorna få sitta ned en kvart, menar experter, sedan Gardasil har visat sig ge en förhöjd risk för svimning.??

Det amerikanska läkemedelsverket har sammanställt biverkningsrapporterna efter mer än 23 miljoner doser av vaccinet Gardasil mot humant papillomvirus, hpv. I stort finns inga överraskningar.?

– De allvarliga händelser som finns rapporterade är inte vanligare hos de flickor som är vaccinerade än hos dem som inte är vaccinerade, säger Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet.??

Sammanställningen visar dock en förhöjd risk att svimma efter vaccinationen. Drygt vart tionde svimningsfall orsakade huvudskador som frakturer, tandskador, hjärnskakning eller blödningar i hjärnan. Författarna rekommenderar därför en kvarts stillasittande efter vaccinationen. Det är viktigt att tänka på särskilt när vaccinet ska ges i det nationella vaccinationsprogrammet för flickor nästa år, menar Anders Tegnell.?

– Man kan inte ha flickorna stående på led utan måste låta dem sätta sig ned.

Källa: JAMA 2009;302(7):750-757.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida