FORSKNING. Studie om temp ifrågasätts

29 oktober 2009

I en artikel i Läkartidningen hävdas att rektal temperaturmätning är mest tillförlitlig. Det är att göra det väl enkelt för sig, anser sjuksköterskan och feberforskaren Märtha Sund-Levander. Studien jämförde repeterbarheten hos fyra olika öron- och muntermometrar med rektal mätning. Märtha Sund-Levander, som i många år har forskat kring temperaturmätning och feber, anser att det inte går att dra den slutsatsen eftersom forskarna valt att bortse från viktiga förutsättningar.?

– Vad du än mäter får du en variation. Därför kan man inte säga att den ena metoden är rätt och den andra fel. Tillförlitligheten handlar mer om att man måste utgå från patientens normala temperatur och att den varierar beroende på när på dygnet den mäts.?Källa: Läkartidningen 2009;42:2680-2683.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida