Försöker förlänga leukemipatienters liv

I Sahlgrenska universitetssjukhusets laboratorium för klinisk kemi försöker en tvärprofessionell forskargrupp ta fram ett vaccin mot kronisk lymfatisk leukemi som tar hjälp av patientens egna dendritceller.

?– Målet är inte att bota sjukdomen utan att förlänga patienternas normala liv, säger Katarina Junevik, biomedicinsk analytiker.?

Forskningsresultaten beräknas vara klara inom de närmaste två åren.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida