Högskoleverket vill ändra i examensordningen

Högskoleverket vill ha en ”supergeneralist”. Den tolkningen gör IBL av förslaget till förändring av examensordning för biomedicinska analytiker. Och den utvecklingen är Ulla-Britt Lindholm, ordförande för IBL, tveksam till.

17 juni 2009

Vid den senaste utvärderingen av utbildningarna till biomedicinska analytiker slog HSV, Högskoleverket, ner på de lärosäten som hade särskilda inriktningar mot klinisk fysiologi. En skola blev av med sin examensrätt.

Regeringen gav därför tidigare i år HSV i uppdrag att pröva om examensbeskrivningen för biomedicinsk analytikerexamen behövde ändras. I dag kom HSV:s förslag.

Skärper kraven

Förslaget innebär att man särskilt pekar ut förmågan att utveckla, använda och kvalitetssäkra de kliniskt fysiologiska undersökningsmetoderna i examensordningen.

– Högskoleverket har inte genomfört sitt uppdrag, säger Fredrik Brolund, studierektor vid Karolinska institutets utbildning med inriktning mot fysiologi.

Han menar att uppdraget var att de båda inriktningarna – mot fysiologi respektive mot laboratoriemedicin – skulle få finnas.

– Men det finns en rad frågetecken kvar kring HSV:s förslag som vi måste få reda ut, säger han också.

”Förslaget är tveksamt”

Också Ulla-Britt Lindholm, ordförande för IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, är fundersam. Hon framhåller att man inom organisationen ännu inte har hunnit att analysera förslaget från Högskoleverket. Men hon är ändå tveksam till om förslaget till ändring av högskoleförordningen är lösningen på problemet.

– Vi har i våra kontakter med HSV tryckt på kvalitetskraven och patientsäkerheten. Det hade behövts en större utredning om utbildningarnas innehåll än att bara ändra i examensordningen, säger Ulla-Britt Lundholm.

Olika intressen

Hon pekar på att det finns skillnader i intressen mellan dem som arbetar inom den generella laboratorieverksamheten och dem som arbetar med klinisk fysiologi.

– Generalisterna är mer tekniskt-naturvetenskapligt inriktade medan man inom klinisk fysiologi arbetar patientnära och kanske har en mer humanistisk inriktning, säger hon.

Högskoleverkets förslag ska nu behandlas av utbildningsdepartementet. För att ändra examensordningen fordras ett regeringsbeslut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida