Innovationsupphandling ska driva fram giftfria blodpåsar

Blodpåsar för helblod och röda blodkroppar innehåller en mjukgörare som kan vandra ut i blodet och vidare in i patienten. Det vill Jämtlands läns landsting ändra på. Många andra landsting är med på tåget.

21 september 2009

För plasma och trombocyter finns andra typer av påsar att välja på, men inte för helblod och erytrocyter. Ftalaten DEHP, som finns i blodpåsarna, har visat sig stabilisera de röda blodkropparna och fördröjer därmed hemolysen, en önskvärd effekt eftersom den förlänger blodets förvaringstid. 

Men DEHP (dietylhexylftalat) är inget oskyldigt ämne – det är av kemikalieinspektionen klassificerat som reproduktionstoxiskt, det vill säga kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.

Kraftfull upphandling

Lena Stigh på Jegreliusinstitutet för tillämpad grön kemi, en regional utvecklingsenhet inom Jämtlandslandstinget, leder projektet som ska stimulera utvecklingen av blodpåsar utan ftalater. Hon hoppas mycket på den kraft som en innovationsupphandling har.

– Projektet har fått pengar från Vinnova för att detaljstudera hur en innovationsupphandling bäst ska göras. De flesta landstingen i Sverige är med i projektet och vi hoppas på stöd från länder i Europa och kanske även USA. Det skulle ge en väldig kraft och ett tryck på tillverkarna att utveckla blodpåsar utan ftalater, säger hon.

Prematura barn och gravida är särskilt känsliga för påverkan av ftalater. De bör därför få blod som har lagrats så kort tid som möjligt, eftersom mer ftalater frigörs i blodet ju längre tid det förvaras.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida