Ja till karriär

Ja till karriär
Susanne Axelsson arbetar med flödescytometri inom laboratoriemedicin på Universitetssjukhuset i Örebro. Foto: Pavel Koubek

Inom laboratoriemedicin i Örebro skapas nya karriärvägar genom att vanliga tjänster görs om till specialisttjänster.

Äntligen blir det möjligt även för biomedicinska analytiker att ”göra karriär”. Åtminstone i Örebro där en helt ny tjänstestruktur håller på att skapas. Specialisterna ska rekryteras från den nya masterutbildningen vid Örebro universitet. ?

Susanne Axelsson är en av tolv biomedicinska analytiker som har antagits till den nya utbildningen som startar i höst. Hon är processansvarig för flödescytometri på patologenheten.?

— Jag sökte utbildningen av två skäl, dels gillar jag att läsa och lära mig saker och dels är det förhoppningsvis en karriärväg, säger hon.??

Det där med karriärväg har hennes chef Agneta Colliander lockat med under lönesamtalen. Hon är biträdande verksamhetschef vid laboratoriemedicin på Universitetssjukhuset i Örebro och har varit drivande bakom tillkomsten av masterutbildningen. Nu arbetar hon med att sätta upp en ny tjänstestruktur för laboratorierna.?

Patologin blir först, där planeras för att hälften av de biomedicinska analytikerna ska ha utökad kompetens. Förutom fem generalister med vanlig grundutbildning ska det också finnas fyra specialister med minst 75 poängs vidareutbildning och dessutom en tjänst för en biomedicinsk analytiker med masterexamen som ska vara rådgivande och handledande inom professionen.?

— Vårt yrke utvecklas snabbt. Vi måste planera för framtiden och hur vi får fram de kompetenser vi behöver ha, säger Agneta Colliander.?

Nästa år är det dags att skapa en ny tjänstestruktur även för klinisk kemi och sedan står mikrobiologin på tur.?

Agneta Colliander menar att det brådskar. Många biomedicinska analytiker med lång erfarenhet går i pen­sion de närmaste åren och om de unga ska kunna ersätta dem måste de snabbt få fördjupad kunskap. ??

Specialisttjänster är också ett sätt att kunna höja lönen.?

— Ändå kommer det inte att kosta oss något extra eftersom de som går i pension ligger på en betydligt högre lön så att vi samtidigt får sjunkande kostnader i och med att de slutar, förklarar Agneta Colliander.??

När Susanne Axelsson påbörjar sin vidareutbildning i höst vill hon bland annat få mer kunskap om hur man sätter upp jämförelser av nya metoder mot gamla.?

— Jag gillar utmaningar och hoppas på att i framtiden få arbeta med att sätta upp nya metoder och få dem att fungera i praktiken, säger hon.

Läs mer:

Masterutbildningen vid Örebro universitet:
www.oru.se/utbildning/program/1314/?pid=310

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida