Lyckade försök med att föryngra blodet

Lyckade försök med att föryngra blodet
Med hjälp av stamcellsteknik har forskargruppen i Lund lyckats "backa" blodet och föryngra det. Arkivbild: Colourbox

En forskargrupp vid Lunds universitet har lyckats föryngra blodet hos möss genom att programmera om, eller "backa", de stamceller som producerar blod. Upptäckten kan i framtiden leda till förbättringar i behandlingen av till exempel leukemi.

Stamceller ger upphov till alla kroppens celler och kan dela sig ett obegränsat antal gånger. När stamceller delar sig förblir den ena cellen en stamcell, medan den andra mognar till den typ av cell som behövs, exempelvis en blodcell.

Blodet skiljer sig åt mellan yngre och äldre individer. Även blodet genomgår en åldrandeprocess eftersom stamcellerna förändras med tiden.

Epigenetiska förändringar

– Dels rör det sig om permanenta förändringar, till exempel att stamcellernas DNA skadats, dels skulle det kunna vara gradvisa, så kallade epigenetiska, förändringar som inte är permanenta i sig, även om de upprätthålls i celldelning efter celldelning. När man programmerar om stamcellerna som vi gjort nollställs de epigenetiska förändringarna, berättar Martin Wahlestedt, doktorand i stamcellsbiologi.

I forskargruppen vid Lunds universitet gläds man åt resultaten, eftersom de tyder på att det inte i första hand är skador på DNA som leder till att blodet åldras, utan de reversibla epigenetiska förändringarna.

Viss typ av celler ökar

I blod från en ung person finns en viss mix av B- och T-lymfocyter och så kallade myeloida celler. Hos en äldre personer minskar antalet B- och T-lymfocyter medan antalet myeloida celler ökar.

När en äldre person drabbas av leukemi har cancern ofta sitt ursprung i just de myeloida cellerna som det på ålderns höst finns extra många av. Att kunna ”starta om” blodet som Martin Wahlestedt och hans kollegor har gjort i sina studier på möss är därför intressant med tanke på framtida behandlingsmöjligheter vid exempelvis benmärgstransplantation.

Nobelprisad forskning som grund

– En kritisk faktor som ger en indikation på om det kommer att fungera bra eller inte, är just hur gammal benmärgsdonatorn är. Genom att backa stamcellerna i benmärgen i utvecklingen så kanske man skulle kunna komma runt negativa, åldersbetingade förändringar.

Den upptäckt som ligger till grund för forskargruppens metod belönades med Nobelpriset i medicin förra året. Men än så länge befinner sig den här forskningen på grundstadiet, långt ifrån fungerande behandling. Forskningen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Blood.

Epigenetik

  • Epigenetik handlar om vad som styr våra gener, vad det är som gör att en viss gen slås på eller av.?
  • Det kan påverkas av faktorer som ålder, kemikalier, droger och diet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida