Malmö utsett till globalt referenslabb för HPV

2 mars 2007

Världshälsoorganisationen, WHO, har utnämnt klinisk mikrobiologi på Universitetssjukhuset Mas i Malmö till globalt referenslaboratorium för diagnostik av humant papillomvirus, HPV.

– När det nu finns ett vaccin mot HPV är det viktigt att kunna jämföra data från olika länder, säger verksamhetschefen Lena Dillner.

På laboratoriet finns i dag en stor forskargrupp som arbetar med HPV-diagnostik, bland annat arbetar de med att ta fram internationellt standardiserade metoder för hur vaccinationsprogrammet mot livmoderhalscancer orsakad av HPV ska följas upp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida