”Man får försöka njuta här och nu”

Infektionsläkaren Björn Olsen beskriver hur de pandemiska katastroferna kan kopplas till klimatförändringarna och befolkningsexplosionen.

1 december 2010

Vilka vill du nå med din bok??

— Allmänheten. Jag vill förklara vad pandemier är och varför de uppstår. Antibiotikaresistens är också en pandemi, men en tyst och långsam sådan.?

Hur ser du på den forskning som pågår för att hitta ny, verksam antibiotika??

— När man flyttar om kolatomer i en substans så ändrar man förvisso egenskaperna, men det blir inga helt nya substanser. Om man väl fått in en resistensmekanism i en bakterie så kan den snabbt anpassa sig efter ett nytt antibiotika inom samma klass.?

Hade inte läkarna kunnat slå larm för länge sedan, och varit mer restriktiva med att skriva ut antibiotika??

— Jovisst, kunskapen har funnits. Samtidigt är läkarna fokuserade på varje enskild patient, som ska behandlas så långt det är möjligt.?

Kan inte katastrofer som spanska sjukan vara bra — som ett sätt att hålla nere jordens folkmängd??

— Nej, det finns inget positivt med det. Svåra pandemier leder till kaos i samhället, och utvecklingsländerna drabbas som vanligt värst. Bättre är att lägga resurser på utbildning av flickor, det minskar nativiteten. ?

Samarbete mellan forskare och politiker, snabb rapportering av pandemiutbrott och utbildning av flickor anser du är lösningen. Tror du ärligt talat att det är möjligt??

— Nej, vi människor är för dumma för det. Vi ser inte att vi är en del av ett större sammanhang utan tror att vi har lyckats ställa oss utanför ekologin.?

Du har själv barn, blir du inte nedslagen av den dystra framtid som väntar??

— Jo, när jag tänker på mina barnbarn och vilken värld vi lämnar över till dem. Redan nu är barnadödligheten i vissa östafrikanska länder högre i antibiotikaresistenta infektioner än i malaria. Men man får försöka bidra med det man kan, och i övrigt njuta av livet här och nu.  SA

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida