Många identiteter förväxlade på fysiologen i Jönköping

De senaste ett och ett halvt åren har det skett drygt 30 förväxlingar av identiteter eller anamneser i remisser till klinisk fysiologiska avdelningen vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Orsaken är osäkra arbetssätt i parallella journalsystem.

9 december 2011

Två fall har lex Maria-anmälts till Socialstyrelsen. Det handlade om två kvinnor som var födda samma år. Båda skulle genomgå skelettscintigrafi. Remisser skickades från onkologmottagningen till klinisk fysiologi. Men deras identiter förväxlades, vilket ledde till att en kvinnorna utsattes för onödig strålning medan den andra fick sin utredning fördröjd med ett par dygn.

Det här är bara två av drygt 30 fall av förväxlingar som har upptäckts under de senaste 18 månaderna. De flesta har beställts via it-stödet RoS. Av förväxlingarna upptäcktes 26 stycken redan vid remissgranskningen.

Byter datasystem

Socialstyrelsen ser allvarligt på det som inträffat och skriver i sitt beslut att identitetsförväxlingar eller andra typer av sammanblandingar över huvud taget inte får inträffa i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen är ändå nöjd med de åtgärder som har vidtagits för att förhindra förväxlingar framöver. Enligt sjukhusets egen händelseanalys beror det stora antalet förväxlingar nämligen på att man har arbetat i två parallella datasystem, något som kommer att försvinna successivt när landstinget helt går över till det nya datasystemet Cosmic.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida