Många sjukdomar kopplas till bakteriefloran

Vissa bakterier driver på inflammationer i det plack som bildas i ådrorna och orsakar åderförkalkning.

3 augusti 2011

Fredrik Bäckhed och hans grupp vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg har nyligen lyckats visa att bakterierna Pseudomanas luteola och Chlamydia pneumoniae finns både i ådrornas plack och i munhålan och tarmen hos patienterna. Detta tyder på att bakterierna påverkar åderförkalknings­förloppet.?

De senaste årens forskning kring hur våra bakterier påverkar hälsa och sjukdom har gjort att en mängd oväntade samband upptäckts. Snart har så gott som alla sjukdomstillstånd visat sig ha en koppling till förändringar i bakteriefloran. Men det är ännu oklart om det är förändringarna som orsakar sjukdomarna — eller om det är tvärtom; att sjukdomar ger förändringar i bakteriefloran.

Det som stödjer teorin att en förändrad tarmflora ligger bakom många sjukdomar är kunskapen om att många sjukdomar startar med inflammationer och att bakterier har egenskaper som är inflammationsdrivande.??

Några fler exempel:

  • Forskare vid Imperial College i London har funnit att personer som har astma har en annan sammansättning av bakteriefloran jämfört med friska personer.
  • Autistiska barn har ofta problem med magsmärtor och diarréer och ny forskning från Imperial College har visat att deras tarmflora skiljer sig på ett markant sätt från andra barn.
  • Den psykiska hälsan kan påverkas av tarmens bakterier genom nervsystemet. Studier på möss vid bland annat Ohio State University har visat att bakterierna har betydelse för beteende och stress.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida