Mängder av cellprover ska granskas på nytt efter att fel upptäckts

Mängder av cellprover ska granskas på nytt efter att fel upptäckts
Samtliga prover som bedömts av en cytodiagnostiker i Jämtland under de tre senaste åren måste kontrolleras på nytt. Obs genrebild. Arkivbild: Colourbox

Alla bedömningar av cellprov som gjorts av en cytodiagnostiker i Jämtland de tre senaste åren ska granskas igen sedan stickprovskontroller visat flera cellförändringar i prov som klassats som normala.

Det var mödrahälsovårdsöverläkaren i Jämtland som reagerade på att länets kvinnor hade färre cellförändringar än kvinnorna i länen runt om. Laboratoriemedicin i Västerbotten, som sköter den patologiska och cytologiska verksamheten i både Västerbotten och Jämtland, kontaktades. En eftergranskning av 400 prover visade att en del av de prover som hade bedömts som normala i själva verket innehöll celler med avvikelser.

Skriftlig inbjudan

– Även om det i de allra flesta fallen tar många år, vanligtvis 10-15 år, för en cellförändring att utvecklas till cancer så ser vi mycket allvarligt på att utredning och behandling kan ha blivit försenad på grund av detta.

Det sa Thomas Höckenström, medicinskt ledningsansvarig för den kliniska patologi som Laboratoriemedicin i Västerbotten bedriver i Jämtland, på en presskonferens i eftermiddag.

Att bedöma cellprov innebär att göra tolkningar på en skala från utan tvekan normalt till klara förändringar. Den händelseanalys man påbörjat visar att en av de cytodiagnostiker som bedömer proverna har klassat betydligt fler som normala än vad kollegerna har gjort. Cytodiagnostikern har tills vidare fått andra arbetsuppgifter.

Alla bedömningar som cytodiagnostikern gjort de senaste tre åren ska granskas igen.

Laboratoriemedicin i Västerbotten går dessutom igenom resultat och rutiner vid laboratoriet i Jämtland för att försäkra sig om att det inte finns fler avvikelser.

De kvinnor som vid omgranskningen visar sig ha någon form av avvikelse kommer att få en skriftlig inbjudan till utredning och eventuell behandling på kvinnosjukvården på Östersund sjukhus.

Kontrollrutiner brast

– Vi borde snabbare ha upptäckt en systematisk avvikelse i bedömningen och det är de kontrollrutiner vi nu ser över, sa Thomas Höckenström självkritiskt.

Indicerade prover och prover från kvinnor mellan 50 och 60 år gjorda mellan 2007 och 2009 kommer också att granskas igen eftersom det på de kvinnorna bara tas prov vart femte år.

Andra kvinnor som tog sitt prov 2009 och ska ta nytt prov i år kan vänta på det eftersom det tar relativt lång tid att utveckla livmoderhalscancer.

Också andra kvinnor som inte har symtom som blödningar efter ansträngning eller samlag rekommenderas att avvakta till sin nästa cellprovskontroll.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida