Missade positivt hiv-prov

En man som hade hiv fick besked om att han inte var infekterad. Han smittade sin fru som sedan inte kunde komma i fråga för ivf-behandling.

Paret var ofrivilligt barnlöst. I samband med en planerad in vitro-fertilisering togs hiv-test. Makarna fick besked om att provsvaren var negativa. Nio månader senare gjordes ett nytt hivtest på mannen. När det var positivt fick hustrun också lämna ett nytt prov. Då även det var positivt analyserades makarnas första prover om. Det visade sig att mannens prov hade varit positivt redan då. Han anmälde ansvarig personal på virologlaboratoriet till Ansvarsnämnden.
Mannen skrev att det inträffade är en katastrof eftersom hivpositiva kvinnor i Sverige inte kan få ivf-behandling.Han konstaterade att han hade smittat sin hustru mellan de två provomgångarna.

Den biomedicinska analytiker som körde serumanalyserna skrev i sitt yttrande att provet blev positivt för anti-hiv och anti-hcv, patienten hade alltså både hiv och hepatit c. Enligt rutinen upprepade hon analysen, med samma resultat. Hon skrev sedan en resultatlista från analysapparaten. Men när hon skulle logga in i labbsystemet för att bekräfta resultaten avbröts programmet. När hon gick in i igen var alla provresultat borta så hon fick lägga in dem igen manuellt från sin lista. Sedan lämnade hon provet, resultatlistan och remissen till hepatitavdelningen för konfirmeringstest, skrev hon i yttrandet.
Avdelningens kanslist hade delegation att besvara negativa prov i det administrativa datasystemet. På hennes skärm lyste det grönt för hepatit b-provet. Det betydde att analysen var klar och resultatet negativt.

Av misstag skrev hon dessutom att både hiv och hepatit c var klara, det vill säga negativa, trots att det vid dem stod siffror som angav det positiva värdet (40,67 respektive 2,31). Hon såg inte siffrorna och skickade svaren till beställaren som också missade de positiva värdena. Men proven skulle förstås inte ha kommit upp i besvarandeprogrammet, skrev kanslisten till sitt försvar.
Ansvarsnämnden skriver att laboratorieledningen inte längre finner det förenligt med god och säker vård att låta kanslister besvara negativa prov. Kanslisten hade alltså fått arbetsuppgifter som översteg hennes kompetens. Hennes fel är därför ursäktligt. Det har inte gått att reda ut i vilken mån datorfelen påverkade att provsvaren blev fel, och det finns ingen anledning att betvivla den biomedicinska analytikerns uppgifter om att hon sände provsvar och handlingar till hepatitavdelningen för vidare analys, skriver nämnden.
Mannens anmälan lämnas utan åtgärd. Han har överklagat beslutet.
hsan2006/3532:b2)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida