Molekyler hindrar bakterier

5 januari 2007

I framtiden kan det kanske bli möjligt att förhindra återkommande urinvägsinfektioner med specialdesignade molekyler som fråntar bakterierna deras infektionsförmåga. Att det fungerar, åtminstone på
E. coli, visas i en avhandling som nyligen lades fram vid kemiska institutionen på Umeå universitet. Än finns dock inget läkemedel som bygger på den här nya principen.

Avhandlingen är skriven av Veronica Åberg och heter Peptidomimetics based on ring-fused 2-pyridones – Probing pilicide function in uropathogenic E. coli and identification of Aß-peptide aggregation inhibitors.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida