Mystisk spridning av tarmbakterier på operationsavdelning

Mystisk spridning av tarmbakterier på operationsavdelning
På lasarettet i Trelleborg väntar man nu på svar från fler odlingsprover för att försöka spåra orsaken till utbrottet av tarmbakterier. Foto: Marco Tolo/Wikipedia

I Trelleborg har 18 patienter drabbats av sårinfektioner efter operationer. Smittkällan har ännu inte hittats.

Det är framför allt patienter som genomgått fotoperationer med omgipsning innan utskrivning som har drabbats.

Sedan november förra året har 91 fotoperationer genomförts vid Trelleborgs lasarett och i 13 fall har man sedan upptäckt ytliga sårinfektioner orsakade av tarmbakterier, enterobacter cloacae.

Utredning pågår

Men även andra patienter har drabbats av postoperativa sårinfektioner. Totalt handlar det om 18 patienter med en topp under mars/april.

– Det ser ut som att vi har fått stopp på det nu, men vi utreder fortfarande vad som kan vara orsaken till bakteriespridningen, säger hygiensjuksköterskan Åsa Petersen vid lasarettet i Trelleborg.

Tillsammans med smittskyddsläkaren, personalen på ortopedens mottagning och operationsavdelningen har hygiensjuksköterskorna vidtagit flera åtgärder för att förebygga infektionerna.

Stramat upp hygienrutinerna

– Vi har stramat upp rutinerna och alla har blivit mer uppmärksamma på hygienreglerna, men trots att vi har odlat på olika saker i miljön har vi inte kunnat hitta en bestämd orsak till bakteriespridningen, säger Åsa Petersen.

De patienter som blivit infekterade har fått antibiotika och såren har läkt komplikationsfritt. Chefläkaren vid Trelleborgs lasarett har gjort en lex Maria-anmälan.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida