Ny kunskap om hur resor sprider resistenta bakterier

Ny kunskap om hur resor sprider resistenta bakterier
Forskarna har kartlagt hur magens tarmbakterier sprider antibiotikaresistens mellan världsdelar.

Betydligt fler typer av antibiotikaresistenta bakterier än man tidigare trott följer med när vi reser mellan olika världsdelar.

25 augusti 2015

Studien som gjorts vid universiteten i Göteborg och Umeå har kartlagt hur resistenta bakterier sprids även med friska personer.

– Vi kan få i oss resistenta bakterier genom maten och vattnet i de länder vi besöker. De resistenta bakterierna kan spridas utan att vi själva blir sjuka och märker av dem, och därför snabbt förflytta sig över landgränser, säger Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi vid Sahlgrenska akademin och en av medförfattarna till studien.

Resistensgener ökade i antal

Genom att sekvensera DNA från bakterierna i avföringsprov hos 35 svenska studenter som rest till Indien och Centralafrika upptäckte forskarna att resistensgener anrikats i tarmen under resan. Dessutom noterades en ökning av de gener som bidrar till att flytta DNA mellan bakterier, och som ytterligare kan öka spridningens hastighet och omfattning.

Forskarna anser att det är oroväckande att så många olika gener ökat i antal efter resan, trots att personerna inte varit sjuka eller tagit antibiotika. Det tyder på att det räcker att vistas i en miljö med en värre resistenssituation än Sverige för att samla på sig resistenta bakterier.

Viktigt med hygien

– Våra resultat tyder på att det inte bara är överanvändning av antibiotika som är ansvarigt för den dramatiska resistensökningen. Eftersom resistens kan spridas i friska personer är hygienen väldigt viktig för att begränsa spridningens omfattning, säger Anders Johansson, docent i infektionssjukdomar på Umeå universitet och huvudansvarig för studien.

Studien The human gut microbiome as a transporter of antibiotic resistance genes between continents har publicerats i tidskriften Antimicrobial Agents and Chemotheraphy.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida