Forskning

Ny metod öppnar för att hitta cancer i blodprov

Bland forskare finns en känd metod för att studera hur molekyler samverkar med varandra. Nya studier visar att metoden skulle kunna användas för att lättare hitta och följa behandlingen av olika cancerformer med hjälp av ett blodprov.

27 oktober 2016

PLA, proximity ligation assay, är en molekylärmedicinsk metod som utvecklats vid Uppsala universitet och som länge använts för att studera hur olika molekyler interagerar med varandra.

– Mitt stora fokus har varit att metoden ska kunna användas kliniskt. Drömmen är att man med hjälp av den i framtiden enklare ska kunna upptäcka olika typer av cancer utan att behöva göra några större ingrepp. Ett blodprov skulle räcka.

Det säger Liza Löf, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet.

I en ny avhandling har hon visat att man med hjälp av PLA kan kopiera och sedan förstora specifika biomarkörer för prostatacancer upp till 1 500 gånger. De blir då urskiljningsbara och kan sedan färgas in med fluorescerande färg, på samma sätt som man färgar in olika proteiner.

.

I prostatacellerna finns små membrantäckta partiklar som kallas vesiklar (det är dessa Liza Löf har använt som biomarkörer). Vid prostatacancer läcker de ut i blodet.

Problemet hittills är att vesiklarna är så extremt små att de inte gått att urskilja i blodet eller plasman med befintlig diagnostisk teknik. Liza Löf har vidareutvecklat PLA-tekniken på ett sätt som nu gör det möjligt.

.

Det innebär att man inte bara skulle kunna hitta en prostatacancer med hjälp av PLA utan även kunna följa behandlingen. I båda fallen läcker det ut vesiklar i blodet, men under behandlingen läcker det ut desto fler eftersom fler celler då slås sönder.

Samma princip gäller för många andra solida tumörer.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida