Ny multiresistent bakteriegen upptäckt i Sverige

Forskare varnar nu för en ny variant av multiresistenta ESBL-producerande tarmbakterier som snabbt sprider sig över världen. Vissa av bakterierna har visat sig vara resistenta mot alla typer av antibiotika.

– Ungefär tio procent av de isolat vi hittade på patienter i Storbritannien var inte behandlingsbara alls, säger Christian Giske, biträdande överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Det var Christian Giske och hans team som först lyckades karakterisera den nya gen som sprider multiresistensen i och mellan bakterierna. Det skedde 2008, på en svensk patient som vårdades på Universitetssjukhuset i Örebro efter att tidigare ha behandlats på ett sjukhus i Indien. Senare har ytterligare en patient i Umeå som hade vistats i Indien visat sig bära på bakterien.

Tillsammans med indiska och engelska forskare har Christian Giske visat att genen, som fått namnet New Delhi metallo-?-laktamatas, redan har fått stor spridning i Indien, Pakistan och Storbritannien, där engelska patienter som har blivit plastikopererade i Indien drabbats av den nya multiresistenta genen. Fynden beskrivs i en artikel i medicintidskriften  Lancet Infectious Diseases.

– Det som framförallt är oroande är dels att den är så resistent, dels att den har spridit sig så snabbt, säger Christian Giske som dock inte tror att den sprider sig snabbare än övriga ESBL-producerande gramnegativa tarmbakterier.

– Den har spridits i en miljö med extrem befolkningsmängd där människor lever nära inpå varandra och där de sanitära systemen är dåliga samtidigt som antibiotikaanvändningen är hög. Men vi har inga hållpunkter för att den här i Sverige skulle sprida sig snabbare än andra ESBL-producerande bakterier.

Christian Giske understryker vikten av att aktivt leta efter bakterien om en patient som vistats i Indien kommer in på ett svenskt sjukhus. Om bakterien upptäcks ska smittspridningen hejdas i form av skärpta hygienregler.

Förorenade händer och kläder kan föra smittan vidare från en patient till nästa. Direkt smitta mellan patienter kan också förekomma. Dåligt rengjord sanitär utrustning/instrument, undermålig städning, överbeläggningar etcetera bidrar också till smittspridningen.

– Är man inte medveten om det här är risken att man får ett lokalt utbrott som även kan sprida sig till andra sjukhus. Eftersom den är så resistent blir konsekvenserna större än om en vanlig ESBL-producerande stam sprider sig, säger Christian Giske.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida