Nyförlöst spred resistenta bakterier på neonatalavdelning

Fem barn som bar på resistenta bakterier upptäcktes i våras vid en rutinkontroll på neonatalavdelningen vid Helsingborgs lasarett. De hade smittats av en mamma på avdelningen. Nu har sjukhuset lex Maria-anmält händelsen.

23 september 2011

–  Helst vill Socialstyrelsen att lex Maria-anmälningarna ska göras inom två månader men vi ville visa att vi satt in åtgärder innan vi genom anmälan informerade om händelsen och bad Socialstyrelsen om hjälp med eventuella ytterligare förbättringar, säger chefäkaren Görel Nergelius.

Utbrottet av resistenta bakterier upptäcktes vid en av de rutinkontroller som görs på neonatalavdelningen varje vecka eftersom patienterna är så små och infektionskänsliga. Barnen och mamman bar på bakterier från en stam av e coli-bakterien ESBL som är resistent mot den antibiotika man brukar använda.

Flera åtgärder har satts in efter sjukhusets internutredning. Förrådsutrymmen har byggts om så att logistiken fungerar bättre och utrustning som inte bör stå ihop gör inte det. 

– Arbetssättet har också ändrats så att vi inte flyttar barnen mer än vad som är absolut nödvändigt, och varje barn har numera ett eget skötbord där också allt material som kan behövas till barnet är samlat, säger Görel Nergelius.

Hygienrutinerna har dessutom skärpts. Personalen byter numera kläder oftare, rengör och desinficerar kuvöser och utrustning oftare, och har dessutom uppdaterats på hygienrutinerna, speciellt de kring multiresistenta bakterier.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida