Prisas för att ha gjort det osynliga synligt

Prisas för att ha gjort det osynliga synligt
Nancy Kedersha

Gillar du celler i mikroskopiskt format. Då ska du ta en titt på den amerikanska biologen Nancy Kedershas bilder. Hon har utvecklat tekniker som gör det möjligt att färga cellers beståndsdelar i olika färger. För detta får hon snart ta emot utmärkelsen 2011 års Lennart Nilsson award.

17 oktober 2011

Karolinska institutet har idag meddelat att Lennart Nilsson award 2011 går till Nancy Kedersha, forskare vid Medical School i Boston, USA. Hon är också chef för enheten för konfokalmikroskopi vid Brigham and Women’s Hospital i samma stad.

Det började med att hon upptäckte en liten organell i cellen. För att förstå organellens sammanhang utvecklade hon tekniker för att färga in denna i cellen, fluorescens. I cellen finns tusentals substanser av olika slag som får molekyler att lysa grönt, rött eller blått. Genom att kombinera olika substanser har Nancy Kedersha fått fram åtskilliga nyanser utöver grundfärgerna. Med sina färgbilder kan hon skilja friska celler från cancerceller, celler som vilar och celler i olika stadier av delning.

Själv säger hon: ”Jag betraktar bilderna som en estetisk form av data, utmanande eftersom de behöver tolkas – eller snarare översättas – till konkret språk och modeller, så att de blir vetenskap snarare än konst.”

Jurins motivering:

Motiveringen från juryn lyder: Nancy Kedershas färgbilder öppnar våra ögon för livets minsta beståndsdelar. Genom sitt arbete utvecklar hon cellbiologin både vetenskapligt, pedagogiskt och estetiskt. Med konfokalmikroskopets hjälp blir biologiska data till en konstnärlig upplevelse.

Lennart Nilsson award delas ut varje år för att hedra den legendariske svenske fotografen Lennart Nilsson. Prissumman är 100 000 kronor. Den 8 november äger prisceremonin rum och då kommer Lennart Nilsson själv att vara med.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida