Provtagningen görs bäst av personalen på labben

Vid tagning och hantering av blodprover förekommer stora skillnader mellan laboratoriepersonal och personal i primärvården, men också mellan olika primärvårdsenheter. Vidareutbildning verkar dock inte hjälpa om den inte följs upp.

Johan Söderberg är AT-läkare och doktorand vid institutionen för medicinsk biovetenskap och institutionen för omvårdnad vid universitetet i Umeå. Han har låtit drygt 300 medarbetare som tar prover i primärvården och på sjukhuslaboratorier svara på hur de arbetar med blodproverna.

Framförallt inom primärvården uppger provtagningspersonalen att det ibland slarvas med att identifiera patienterna, märkning av provrören före provtagningen görs inte alltid, och ibland händer det att det även slarvas med remisserna. En jämförelse mellan olika vårdcentraler visar dock att kvaliteten på blodproven skiljer stort mellan olika vårcentraler, med avseende på skadade röda blodkroppar (hemolys).

Bäst kvalitet på labben

Laboratoriepersonalen uppger i betydligt högre utsträckning än personalen i primärvården att de tar och hanterar proverna på rätt sätt.

– Det är helt i linje med tidigare studier. Provtagning som görs av laboratoriepersonal ger upphov till mindre fel. Jag tror att det beror på att laboratoriemiljön är mer kontrollerad. Labben är ackrediterade och varje individuell provtagare har ett intyg på att hon eller han kan utföra provtagning på ett korrekt sätt, säger Johan Söderberg.

Samtidigt visar hans studier att det inte finns någon tydlig koppling mellan vidareutbildning i venprovtagning och hur personalen i primärvården uppger att de tar och hanterar proverna.

Utvärdering saknas

– Det jag tror saknas är en utvärdering av utbildningsinsatserna och att man inte kontrollerar att de verkligen ger resultat. Jag tror att alla vill och tycker att det är viktigt att göra rätt men att förutsättningarna inte alltid finns. Ett sätt att underlätta för provtagarna är att ta fram checklistor för provtagning och införa elektronisk remisshantering, säger Johan Söderberg.

I morgon, fredag, disputerar han på sin avhandling som har titeln Sources of preanalytical error in primary health care – implications for patient safety.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida