Provtagningen i Lund hotas av nedläggning

Provtagningsenheten vid Lunds universitetssjukhus hotas av nedläggning.  Sex biomedicinska analytiker blir i så fall omplacerade samtidigt som arbetsbördan ökar på vårdavdelningarna och inom primärvården.

– För tillfället har vi en del vikarier. Om provtagningen läggs ned får de inte sina vikariat förlängda. Men ingen av de fast anställda blir av med jobbet, säger chefen för provtagningen, biomedicinska analytikern Eva Krutzén.

Provtagningen på Lunds universitetssjukhus tar dagligen emot cirka 150 patienter från vårdavdelningar, vårdcentraler och från privata läkarmottagningar. Årligen tas det cirka 30 000 prover, varav många görs på patienter som anses särskilt svårstuckna. Dessutom utförs funktionsundersökningar, exempelvis av njurarna.

Sparbeting

Förslaget att lägga ner mottagningen har tagits fram av divisionschefen Håkan Miörner som fått besked om att han måste spara drygt tio miljoner kronor. Provtagningen kostar årligen cirka 1,5 miljoner.

– Vi har lämnat en hel lista med en beskrivning av konsekvenserna till sjukhusledningen. Vårdavdelningar och mottagningar får mer att göra, liksom vårdcentralerna. Samtidigt försvinner vår kompetens att ta prover, säger Eva Krutzén.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida