Resistenta bakterier sprids på skånska sårmottagningar

Resistenta bakterier sprids på skånska sårmottagningar
Vid hygienrond hittades mrsa-bakterier på nummerlappshållare och besöksstolar. Arkivbild: Mostphotos

Under en treårsperiod har sammanlagt 21 patienter smittats av resistenta mrsa-bakterier när de besökt sårmottagningar på skånska vårdcentraler. Bakterierna har bland annat hittats på nummerlappshållare och besöksstolar i väntrummen. Smittskyddsläkaren vill se bättre städ- och hygienrutiner.

Att personalen följer de basala hygienrutinerna och att vårdrummen städas noga är självklart på många håll, men det finns mycket mer att tänka på. Det visar en kartläggning i Skåne av hur mrsa sprids på vårdcentralernas sårmottagningar.

Sprids i väntrummen

Så här kan smittspridningen av mrsa-bakterier gå till:

Patienten har en böld som han har pillat lite på innan han kommer till vårdcenralen. Bakterierna finns på patientens händer och när han tar en nummerlapp hamnar de på hållaren. När han sedan drar ut besöksstolen vid inskrivningsluckan hamnar bakterier även där.

När sjuksköterskan ska ta hål på bölden gör hon helt rätt, men runt omkring henne finns en mängd rent material dit bakterierna sprids.

– Det är mycket fokus på de basala hygienrutinerna, men vår kartläggning visar att smitta ofta verkar spridas via lokaler och material, säger Eva Gustafsson, biträdande smittskyddsläkare i Skåne.

Handsprit för patienterna

I en artikel i Läkartidningen beskriver hon, tillsammans med företrädare för Vårdhygien Skåne, hur de kartlagt smittspridningen av 21 fall av mrsa som spreds vid sårmottagningar på åtta skånska vårdcentraler 2008-2011.

Trots att de exakta spridningsvägarna inte har kunnat fastställas så har man sett brister i hygienrutiner, städning och materialhantering som gjort att smittan kunnat spridas.

– Att förbättra städningen och återinföra handspritflaskorna i väntrummen skulle kunna minska bakteriespridningen där, säger Eva Gustafsson.

Odlingsprover togs inte

Ett annat problem är när rena material står framme i vårdrummen i stället för att förvaras i skåp. Står de i närheten av britsen när ett sår rengörs eller en böld töms så är risken att bakterier sprids och förs vidare till nästa patient.

Samtliga 21 patienter som ingick i kartläggningen hade sökt sårmottagningarna upprepade gånger utan att sårodlingar tagits och det bekymrar Eva Gustafsson.

– Jag vet inte varför det inte odlas oftare. Min uppfattning är att man alltid bör göra det när såret krånglar och man sätter in antibiotika. Det är viktigt att få veta vilka bakterier som finns där så att man snabbt kan vidta rätt åtgärder, säger hon.

Erbjuder hygienronder

Smittskyddet och Vårdhygien Skåne erbjuder utbildningar och hygienronder för att hjälpa vårdcentralerna att upptäcka var problemen finns och ge förslag på åtgärder.

– Det är lätt att bli hemmablind, men med en hygiensjuksköterska som kommer utifrån med expertkunskap kan man få hjälp att se var det behövs förbättringar, säger Eva Gustafsson.

Fakta mrsa

  • Mrsa, methicillinresistent staphylococcus aureus, är en stafylokockbakterie som har blivit motståndskraftig, resistent, mot vanlig antibiotika. Det innebär att bakterien inte längre påverkas av våra vanligaste penicilliner och penicillinliknande antibiotika. Källa:Vårdguiden
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida