Röntgen + labb = sant

Utbildningarna till röntgensjuksköterska och biomedicinsk analytiker inriktning fysiologi kan komma att slås ihop.

Bakgrunden är att yrkenas arbetsuppgifter har närmat sig varandra. Dessutom krävs mer tekniska och matematiska färdigheter än vad respektive utbildningar ger i dag.
– När arbetsuppgifterna är likadana på golvet måste man fråga sig om det är nödvändigt med två separata utbildningar. Man måste också se till vilken kompetens som efterfrågas av sjukvården, säger Olle Larkö, dekanus och ansvarig för utbildningarna vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
Hösten 2007 presenterades en rapport med olika förslag på hur utbildningarna skulle kunna slås ihop. Bakom rapporten stod rådet för grundutbildningsfrågor vid Sahlgrenska akademin. Men att göra om utbildningarna är en nationell fråga och därför har Sahlgrenska akademin bjudit in till en workshop den 18 februari. Olle Larkös förhoppning är att det blir konsensus kring frågan så att arbetet med att stöpa om utbildningen kan påbörjas direkt.

– Tidigast kan det bli en ny utbildning vårterminen 2009. Alla som går utbildningarna får givetvis gå klart, säger Olle Larkö. www.sahlgrenska.gu.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida