Säkrare analys förreumatoid artrit?

2 oktober 2009

Analys av antikroppar mot cyklisk citrullinerad peptid (anti-CCP) ger ett säkrare svar på om en patient nyligen har drabbats av reumatoid artrit än vad analys av reumatoid faktor (RF) gör. Det visar en studie som har gjorts vid reumatologiska kliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. ?

Både sensitiviteten och specificiteten var högre för anti-CCP än för RF.?

Läkartidningen 2009;106(32-33):1964-1966.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida