Sjuksköterska och apotekare sänker bodtrycket

Team bestående av en sjuksköterska och en apotekare kan effektivt sänka blodtrycket hos hypertonipatienter med samtidig diabetes. Det visar en kanadensisk studie som lottade 227 patienter med blodtryck över måltrycket 130/80 mm Hg till antingen besök hos ett team på ett av 14 medverkande apotek var sjätte vecka eller till ordinarie behandling utan besök. Efter sex månader hade de patienter som lottats till besök sänkt sitt blodtryck med 5,6 mm Hg mer än patienterna i kontrollgruppen. För patienter med systoliskt tryck över 160 var besöken särskilt värdefulla eftersom de sänkte sitt tryck med mer än 24 mm Hg jämfört med kontrollgruppen.

Endast en tredjedel av patienterna som fick ordinarie behandling hade nått måltrycket efter sex månader jämfört med hälften av patienterna som gick till ett team på apotek.

Archives of Internal Medicine 2008;168(21):2355-2361.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida