Studerar sjuksköterskors inställning till att vårda patienter med multiresistenta bakterier

Sjuksköterskan Maria Lindberg i Gävle har fått 85 000 kronor från Blodcancerfonden för att beskriva hematologisjuksköterskornas kunskaper och förhållningssätt till vård av patienter med multiresistenta bakterier.

23 september 2009

Patienter med blodsjukdomar är genom sitt nedsatta immunförsvar utsatta för en ökad risk att drabbas av multiresistenta bakterier. Både för att de ofta får långa antibiotikabehandlingar och för att de ofta är inlagda längre perioder på sjukhus. 

-Därför träffar just hematologisjuksköterskor ofta patienter med multiresistenta bakterier. Vi  har utarbetat ett formulär för att mäta sjuksköterskors kunskaper och hur de använder dem, samt deras känslor inför att vårda patienter med multiresistenta bakterier och vi siktar på att ha med 100 stycken i vår studie, berättar sjuksköterskan och doktoranden Maria Lindberg.

Instrumentet är testat på en grupp sjuksköterskor. De var inte hematologisjuksköterskor, men resultatet visade att deras kunskaper inte var de allra bästa.

– Nej, tyvärr var de inte så bra. Men om vi får samma resultat för de 100 i den stora kartläggningen så finns det ju en förbättringspotential. Vi är främst  intresserade av att förbättra patientsäkerheten, säger Maria Lindberg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida